Allmänna villkor

Nedan återfinns de allmänna avtalsvillkor som är generella för avtal om projektfinansiering. Här beskrivs de villkor som gäller för bland annat godkända kostnader, villkor för medfinansiering, återrapportering från projekt och hantering av förändringar under projekttiden för projekt som finansieras från KK-stiftelsen. Upprättande av budget och ekonomisk uppföljning bör ske i samråd med ekonom hos lärosätet. Allmänna villkor utgör en bilaga till projektavtalet.

Kontakta KK-stiftelsen vid frågor, info@kks.se