Godkända kostnader

Nedan beskrivs riktlinjer för godkända kostnader och godkänd medfinansiering i projekt som stöds av KK-stiftelsen.

Godkända kostnader

Syftet med dessa riktlinjer är att ge stöd för framtagning av kostnads- och finansieringsbudget i projektansökningar och ge ett ramverk för hur finansieringen kan användas i ett beviljat projekt.  Budget och ekonomisk uppföljning bör göras i samarbete med ekonom vid lärosäte.

Godkända kostnader