Kompletta miljöer ger styrka

KK-stiftelsen vill stötta uppbyggnaden av kompletta miljöer. Men vad är en komplett miljö och hur ser vägen dit ut?

Kompletta forsknings- och utbildningsmiljöer är en förutsättning för lärosätenas långsiktiga utveckling och en internationellt konkurrenskraftig forskning. Balans mellan utbildning och forskning är en viktig förutsättning för en komplett miljö, och att detta samproduceras i interaktion med externa aktörer.

I enlighet med stiftelsens dialoger med lärosätena, ska fler få möjlighet att bygga upp dessa – av lärosätet tydligt utpekade och avgränsade – miljöer. Därför ska bland annat varje ansökan till stiftelsen framöver beskriva hur det specifika projektet kommer att bidra till uppbyggnaden av en komplett miljö.

Stefan Östholm och Mattias Jarl. (Foto: Johan Olsson)

– KK-stiftelsen stödjer att man skapar balans mellan utbildning och forskning, säger Stefan Östholm, på KK-stiftelsens enhet för analys och utvärderingar. Vi finansierar forskning och kompetensutveckling på avancerad nivå vid dessa lärosäten när den sker i samverkan med näringslivet. Vår uppgift är att komplettera utbildningssidan och bidra till att bygga upp starka profilerade forskningsmiljöer.

När de nya lärosätena bildades var utbildning på grundnivå helt dominerande. Utbildning på avancerad nivå, forskarnivå och forskning är fortfarande av mindre omfattning på dessa lärosäten, även om variationerna idag är stora, och KK-stiftelsen bidrar i högsta grad för att man ska kunna förstärka forskningen och den avancerade kompetensutvecklingen.

Balans inom många områden

Det krävs enligt Stefan Östholm balans inom många områden i en verksamhet för att det ska bli en komplett miljö.

– Det krävs balans inom utbildningen – från grundutbildning över avancerad utbildning till forskarutbildning. Vidare måste det vara balans mellan ungdomsstudenter, som går hela vägen, och anställda i näringslivet som kompetensutvecklar sig.

Enligt Mattias Jarl, programansvarig för KK-miljöer, ska det också finnas en nära koppling mellan den avancerade utbildningen och forskningen

– Det ska vara naturligt för studenterna från den avancerade nivån att ta steget till forskningsnivån. För balansen i en verksamhet är det viktigt att våga satsa på avancerad utbildning, även om det är få studenter. Det är en strategiskt viktig prioritering.

Även personalkategorierna måste balanseras, menar Stefan Östholm. Det behövs professorer som är forskningsledare, lektorer och docenter som undervisar och forskar, men också gästprofessorer, gästforskare och doktorander.

– Det går inte att förlita sig på ett antal professorer och några doktorander. Du måste ha hela kedjan av personal för att bygga en robust miljö.

KK-stiftelsen ger stöd till forskning och kompetensutveckling när det sker i samverkan med näringslivet. Men en komplett miljö kan även samverka med offentliga aktörer, även om KK-stiftelsen enbart motfinansierar näringslivets insatser.

– Det viktiga är att det finns en interaktion med omvärlden, menar Mattias Jarl. Vi ger stöd vid samverkan med företag, men det finns många lärosäten som är framgångsrika i sitt samarbete med offentliga verksamheter. En komplett miljö ska bidra både akademiskt och till det omgivande samhället. Det är en dimension som gäller både forskningsresultaten och studenterna som lämnar lärosätet.

På samma sätt har det betydelse vilket samarbete ett lärosäte har med olika partners – lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt. Det kan omfatta olika samhällssektorer, näringslivet eller andra akademiska institutioner.

Ett lärosäte som bygger en miljö med balanserade verksamheter, klarare lättare fluktuationer i utbildningsvolym och forskningsvolym, och man blir inte så beroende av enstaka forskningsfinansiärer.

– Balans i verksamheterna ger handlingsutrymme, säger Stefan Östholm. Dippar det på studentsidan när det gäller grundnivån så har man forskningen att luta sig emot. Och om forskningsanslag inte blir som man tänkt sig ett visst år går det att falla tillbaka på undervisningen. Detta leder till en styrka och möjliggör långsiktigt planerande.

Det krävs en strategi för att bygga en komplett miljö, men varje lärosäte måste finna sin egen väg. Det finns lärosäten som börjat med grundutbildningen och byggt upp forskningen succesivt. Det finns lärosäten som etablerat forskningsverksamhet inom ett område och sedan kompletterat med utbildning.

– Lärosätena måste starta med att prioritera vilka miljöer de vill satsa på. Det är inte högskolan eller universitetet som ska vara komplett. Det ska finnas en strategi och ett ledarskap som pekar ut riktningen för de verksamheter som satsas på, framhåller Mattias Jarl.

Vägen till en komplett miljö
Stefan Östholm menar att resan mot att bli en komplett miljö kan se ut på många sätt.

– Det handlar mer om att komma upp i en viss kritisk massa och försöka balansera de dimensioner vi beskrivit här och få dem att hänga ihop. Det finns inget rätt eller fel utan vi kommer att föra en diskussion med lärosätena om olika exempel på hur man kan bygga kompletta miljöer.

KK-stiftelsens verktyg har under åren bidragit till att kompletta miljöer har utvecklats. Han beskriver hur stiftelsen exempelvis genom programmet Avans gjort det möjligt för lärosätena att utveckla sina utbildningar på avancerad nivå, samt programmet Rekryteringar som gjort det möjligt att anställa forskare och professorer under längre eller kortare tid.

– Varje lärosäte måste titta på vilket utvecklingsskede det befinner sig i. Vissa har inte så mycket utbildning på avancerad nivå, andra behöver rekrytera nyckelpersoner för att bygga upp slagkraftiga forskningsmiljöer.

I de flesta fall kan våra program vara till stor nytta. I de diskussioner om lämpliga programformer som KK-stiftelsen återkommande har med sina målgruppslärosäten kommer byggandet av kompletta miljöer att ha ett givet fokus.

– I dialogen kan vi exempelvis gemensamt konstatera att det inte är ett HÖG-projekt till som behövs. Det kanske är bättre med Avans eller Expertkompetens för att bygga ut den avancerade nivån, eller satsa på en Forskningsprofil för att förbereda en vassare vetenskaplig profilering, säger Stefan Östholm.