Samproduktion

Samproduktion i KK-stiftelsens tappning lägger grunden till forskning för näringslivets och samhällets utveckling.

Begreppet samverkan finns med i högskolelagen som en av de viktiga uppgifterna för landets universitet och högskolor. Det ska skapa förutsättningar för att forskningsresultat kommer till nytta utanför ett akademiskt sammanhang. När KK-stiftelsen talar om samproduktion är det en delmängd under samverkan och mer konkret.

– Samproduktion för oss, handlar om gemensam kunskapsproduktion där akademin och företag löser problem och arbetar tillsammans för att åstadkomma forskningsresultat, säger Stefan Östholm.

Genom att forskare från akademin och experter från näringslivet arbetar tillsammans i gemensamma projekt belyses viktiga perspektiv från olika håll: forskare får kunskap om näringslivets behov och förutsättningar. Det ger en grund för kunskapsutveckling som inte enbart tillfredsställer inomvetenskapliga behov, utan också beaktar den samhälleliga nyttan. För näringslivet skapar samarbetet förutsättningar för långsiktig utveckling genom att företagen får ta del av den senaste forskningen.

– Som forskare får du snabbare en riktning i din forskning i samproduktion. Det kan nästan liknas vid att krocka med verkligheten.

Samproduktion driver forskningen framåt

Stefan Östholm menar att resultaten av alla projekt som KK-stiftelsen stöttat under 20 år visar att samproduktion driver forskningen framåt och leder till bra forskningsresultat. Den blir mer relevant, och samproduktionen lyfter forskningsfrågan från den egna studiekammaren.

– Men det ska vara ett rejält samarbete, och man ska vara medveten om att det är olika roller. Forskarna har sina mål och krav på hög vetenskaplig kvalitet; de vill publicera, de vill meritera sig och driva forskningen framåt. Företagen är mer intresserade av sin utveckling och att lösa problem. Det går bra att förena, bara man är överens om att det är olika fokus och agendor som gäller.

Forskare får genom samproduktion inte bara insikt om verkliga problem, utan även tillgång till bättre och riktiga data att forska på. När Blekinge Tekniska Högskola får stöd av KK-stiftelsen till en forskningsprofil för att hantera stora datamängder, är det självklart en stor tillgång att ha med företag som till exempel Ericsson och Telenor som arbetar med ”big data”.

– Och ska du forska om produktionsprocesser för pappersmassa och papperskvalitet så är en förutsättning att du kan göra det i samproduktion med några av de stora pappersbruken. Då får du tillgång till helt andra resurser du inte annars skulle få.

Stärker Sveriges konkurrenskraft

Även ur ett nationellt perspektiv blir forskning i samproduktion en tillgång för alla parter.

– Vi bygger upp en forskningskapacitet för hela branscher som betyder mycket för tillväxten och stärker Sveriges konkurrenskraft. Samproduktion är dessutom effektivt för att sprida kunskap om forskningsresultat. Det ger en förståelse för forskningen hos fler personer utanför akademin, och fler blir insatta i forskningsverksamhet och kompetensutvecklas på köpet.

Många företag återkommer år efter år i olika program och projekt, såväl som olika lärosäten. Det ser Stefan Östholm som ett kvalitetsmått på att näringslivet ser resultat av samproduktionen, i den form som KK-stiftelsen stöttar. Företag med ett strategiskt förhållningssätt till sin utveckling håller sig à jour med vad som sker vid högskolorna.

– Vår erfarenhet, efter att ha gett stöd till samproduktion i två decennier, är att de båda perspektiven skapar mervärden och resultat som inte hade utvecklats om aktörerna arbetat var för sig, konstaterar Stefan Östholm.