Företagsforskarskolor 20

Utlysningen Företagsforskarskolor 20 stängde för ansökningar i september 2020. Nästa utlysning öppnar våren 2020. Observera att kommande utlysningar kan skilja sig något från tidigare, varför ni alltid ska utgå från aktuell utlysningstext. Från och med våren 2020 ingår programmet Professionell licentiat i samma utlysning som Företagsforskarskolor.