Aktuella utlysningar

KK-stiftelsens programformer utlyses återkommande enligt en treårsplan. Här kan du läsa om de aktuella utlysningarna.

KK-stiftelsens vårlansering av programmen Prospekt, Rekryteringar och Företagsforskarskolor webbsändes den 8 mars.

Till varje ansökan ska en underskriftsbilaga fyllas i och skickas in:


Open until further notice


Deadline för ansökan – 26 augusti, kl. 15.00


Deadline för ansökan – 8 september, kl. 15.00


Deadline för ansökan – 15 september, kl. 15.00


Tänk på att:

KK-stiftelsens programformer utlyses återkommande enligt en treårsplan. Detta möjliggör för lärosätena att planera sina ansökningar utifrån en långsiktig strategi för utvecklingen av starka forsknings- och utbildningsmiljöer.

Programmet NU utlyses en sista gång 2022 för att sedan läggas ned.

För år 2023 och 2024, är det ännu inte beslutat om när på året som programmen kommer att utlysas, mer information om detta kommer senare.

Utlysningsplan