Aktuella utlysningar

Nu är tre program öppna för ansökningar: NU, Synergi och Forskningsprofiler. Se utlysningsunderlag här nedan. Välkommen med frågor till respektive programansvarig.

Till varje ansökan ska en underskiftsbilaga fyllas i och skickas in:
Underskriftsbilaga sökande

NU 20. Deadline för ansökan 28 januari.
Utlysning – NU 20
Call for proposal – NU 20
Läs mer om programmet NU här: Svenska / English

Synergi 20. Deadline för ansökan 27 januari.
Utlysning – Synergi 20
Call for Proposals – Synergi 20
Läs mer om programmet Synergi här: Svenska / English

Tänk på att:

KK-stiftelsen utlyser program vid två tillfällen per år, i mars och i september. Programmen utlyses återkommande enligt en treårsplan.