Aktuella utlysningar

Just nu har vi inga aktuella utlysningar. Nästa utlysningsomgång öppnas upp 16 mars. Följande program kommer då att utlysas: Expertkompetens, Företagsforskarskolor, Prospekt och Rekryteringar.

Den 16 mars bjuder vi på en eftermiddag fullmatad med information inför vårens utlysning av fyra olika programformer. Efter lanseringen håller vi i ett seminarium om kompetensförsörjning och det livslånga lärandet.

Webbsändningen drar igång kl. 13.00 och kan följas direkt här på vår hemsida där den även går att se i efterhand. 

Tid: 16 mars 13.00 – 16.15
Plats: KK-stiftelsens hemsida www.kks.se 

Program med hållpunkter 

13.00 Välkomna till KK-stiftelsens vårlansering 2021
Introduktion av KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

13.10 Hur går det till?
Linda Assbring, KK-stiftelsen, berättar om KK-stiftelsens programverksamhet.

13.20 Fakta och analys
Stefan Östholm, KK-stiftelsen, visar statistik och analyser av stiftelsens verksamhet.

13.30 Erfarenheter från 10 år med programmet Expertkompetens
Olle Vogel, KK-stiftelsen, berättar om programmets uppkomst och utveckling.

13.45 Presentation av de fyra program som utlyses:

Prospekt
Expertkompetens
Företagsforskarskolor
Rekryteringar

14.30 Paus

15.00 – 16.15 Seminarium om kompetensförsörjning och det livslånga lärandet

Samhällets och arbetslivets snabba förändrings- och utvecklingstakt har gjort att frågor som rör kompetensförsörjning och det livslånga lärandet har fått ta en allt större plats. Men även om det råder en stor enighet kring behovet av en stärkt kompetensförsörjning och ökade möjlighet till livslångt lärande, finns det fortfarande många frågor kvar att besvara. Vad innebär det att universiteten och högskolorna nu ska främja ett livslångt lärande? Hur ser vi till att arbetsmarknadens behov och efterfrågan fångas upp

Deltagare:

Anders Söderholm (Generaldirektör, UKÄ)
Tony Sandberg (Forskningchef, Scania)
Ulrika Wallén (Policyexpert för högskolepolitik, Svenskt Näringsliv)
Martin Hellström (Rektor, Högskolan Väst)
Olle Vogel (Handläggare, KK-stiftelsen)
Mattias Jarl (Handläggare, KK-stiftelsen)

Moderator: Eva Schelin

Till varje ansökan ska en underskiftsbilaga fyllas i och skickas in:
Underskriftsbilaga sökande

Tänk på att:

KK-stiftelsen utlyser program vid två tillfällen per år, i mars och i september. Programmen utlyses återkommande enligt en tvåårsplan.