Aktuella utlysningar

Till varje ansökan ska en underskiftsbilaga fyllas i och skickas in:

Underskriftsbilaga sökande

Företagsforskarskolor 21. Deadline för ansökan 8 september.
Utlysning – Företagsforskarskolor 21
Call for proposals – Industrial Graduate Schools
Läs mer om programmet Företagsforskarskolor här: Svenska / English

Prospekt 21. Deadline för ansökan 27 augusti.
Utlysning – Prospekt 21
Call for proposals – Prospekt 21
Läs mer om programmet Prospekt här: Svenska / English

Rekryteringar 21. Deadline för ansökan 16 september.
Utlysning – Rekryteringar 21
Call for proposals – Recruitments 21
Läs mer om programmet Rekryteringar här: Svenska / English

Tänk på att:

KK-stiftelsen utlyser program vid två tillfällen per år, i mars och i september. Programmen utlyses återkommande enligt en tvåårsplan.