Aktuella utlysningar

KK-stiftelsens programformer utlyses återkommande enligt en treårsplan. Här kan du läsa om de aktuella utlysningarna.

Till varje ansökan ska en underskriftsbilaga fyllas i och skickas in:


Deadline för ansökan – 1 december, kl. 15.00

Utlysningen presenterades vid ett frukostseminarium 21 juni, ta del av inspelningen (länk kommer inom kort)


Please make sure to use the latest updated version of the call: Visiting academic scholars from Ukraine -Version 2 (20220628). Changes in the call are in bold type. The Knowledge Foundation cannot process any applications during the height of the summer. The call is however still open for applications until further notice.


Deadline för ansökan – 26 augusti, kl. 15.00


Deadline för ansökan – 8 september, kl. 15.00


Deadline för ansökan – 15 september, kl. 15.00


Tänk på att:

KK-stiftelsens programformer utlyses återkommande enligt en treårsplan. Detta möjliggör för lärosätena att planera sina ansökningar utifrån en långsiktig strategi för utvecklingen av starka forsknings- och utbildningsmiljöer.

Programmet NU utlyses en sista gång 2022 för att sedan läggas ned.

För år 2023 och 2024, är det ännu inte beslutat om när på året som programmen kommer att utlysas, mer information om detta kommer senare.

Utlysningsplan