Beviljade projekt

Nedan finner du de projekt där KK-stiftelsen beviljat medel under de senaste åren. Mer information finns i nyhetsarkivet, där det ges många exempel på utfall och resultat från de projekt KK-stiftelsen finansierat.

Beviljade projekt 2022