KK-stiftelsen inbjuder Sveriges högskolor och nyare universitet att ansöka om finansiering för att utveckla och genomföra nätbaserade kurser på avancerad nivå tillsammans med näringslivet.