KK-stiftelsens webbsända höstlansering 21 september

Länkar till teamsmöten:

Tid: Tisdag 21 september 13.00 – 15.30
Plats: KK-stiftelsens hemsida

Vi bjuder på en eftermiddag fullmatad med information inför höstens utlysning av sex program. Vi håller också i en 45 minuters lång paneldiskussion om samverkan och nyttiggörande med Northvolt, Örebro universitet, Vinnova och Swedish Incubators and Science Parks.

Webbsändningen drar igång kl. 13.00 och kan följas direkt på vår hemsida www.kks.se, där den även går att se i efterhand.

Programansvariga för de sex program som utlyses finns tillgängliga för att svara på frågor i separata Teams-möten kl. 15.30 – 16.00. Se länkar längst ned på sidan.

Program med hållpunkter

13.00 Välkommen till KK-stiftelsens höstlansering 2021
Introduktion av KK-stiftelsens vd Eva Schelin

13.10 Så stödjer KK-stiftelsen utveckling av starka akademiska miljöer
Linda Assbring, chef programverksamheten
Malin Henningsson, handläggare

13.20 Utlysning av program för utbildning på avancerad nivå
Maria Dollhopf, programansvarig Expertkompetens
Petter Zirath, programansvarig Avans och NU

13.50 Paus

14.00 Så bidrar samverkan till nyttiggörande
Forskningens nytta för tillväxt och konkurrenskraft är av största vikt. Det förutsätter inte bara vetenskaplig produktion utan också ett samhälle och näringsliv som omsätter ny kunskap och forskningsresultat i hållbara lösningar som stärker svensk konkurrenskraft. I den här paneldiskussionen samtalar Emma Nehrenheim, Jenny Elfsberg, Johan Schnürer och Johan Ödmark kring nyttiggörande, innovation och samproduktion mellan akademi och näringsliv.

Deltagare:

Jenny Elfsberg (avdelningschef Innovationsledning, Vinnova, tidigare ledande befattningar inom Volvokoncernen)
Emma Nehrenheim (Chief Environmental Officer, Northvolt)
Johan Schnürer (rektor, Örebro universitet)
Johan Ödmark (vd, Swedish Incubators and Science Parks)
Moderator: Eva Schelin
Sidekick: Martin Fröberg, analytiker KK-stiftelsen, tidigare sekreterare i den statliga utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid landets universitet och högskolor (SOU 2020:59)

14.45 Utlysning av program för forskning
Gabriel Granström, programansvarig HÖG
Yvonne Fors, programansvarig Synergi
Mattias Jarl, programansvarig Forskningsprofiler

15.15 Avslut
Eva Schelin

15.30-16.00 Vill du veta mer om våra program? Programansvariga, för de sex program som utlyses, finns tillgängliga för att svara på frågor i separata Teams-möten. Det finns också möjlighet att i ett särskilt teamsmöte ställa frågor om KK-stiftelsens stöd till starka forsknings- och utbildningsmiljöer.

Länkar till teamsmöten:

Varmt välkommen!