KK-stiftelsen Eduroam Service Definition

Generell beskrivning av Eduroam
Tjänsten innefattar autentisering av användare som har en elektronisk identitet på Stiftelsen för kunskaps-och komptensutveckling, KK-Stiftelsen, samt attributöverföring gällande den autentiserade användaren. Tjänsten är uppsatt i enlighet med SWAMIDs policyramverk.

Policy för personlig integritet
Tjänsten följer den policy för hantering av personuppgifter, https://www.kks.se/om-oss/kk-stiftelsens-integritetspolicy/, som fastställts av KK-stiftelsen, i enlighet med svensk lagstiftning.

Tjänsten och dess begränsningar
KK-stiftelsen garanterar en tillgänglighet till tjänsten som stämmer överens med KK-stiftelsens krav och förväntningar. KK-stiftelsen följer SWAMIDs rekommendationer för överföring av attribut, baserad på entitetskategorier. KK-stiftelsen förbehåller sig att i överenskommelse med en tjänsteutgivare förändra faktiskt utgivna attribut för aktuell tjänst, oavsett vad entitetskategorier som tjänsteutgivaren är godkänd för.

Servicedesk och supportfrågor
För frågor och felanmälan gällande KK-stiftelsen och dess Eduroam hänvisas till följande lokala supportkanaler
Tfn: +46722179609
Epost: info@kks.se