Lärosätesansvariga

Här ser du KK-stiftelsens kontaktpersoner för våra målgruppslärosäten. Etablera gärna en kontakt med lärosätesansvarig. Dessutom har vi programansvariga för alla våra programformer som svarar på frågor om programmen. Du och ditt lärosäte vänder er till lärosätesansvarig med övriga frågor.
Blekinge Tekniska HögskolaYvonne Fors
Försvarshögskolan Malin Henningsson
Gymnastik- och idrottshögskolan Petter Zirath
Högskolan i Borås Gabriel Granström
Högskolan Dalarna Gabriel Granström
Högskolan i Gävle Petter Zirath
Högskolan i Halmstad Margareta Stark, Mattias Jarl
Högskolan i Skövde Margareta Stark, Mattias Jarl
Högskolan Kristianstad Petter Zirath
Högskolan Väst Margareta Stark, Mattias Jarl
Jönköping UniversityMargareta Stark, Mattias Jarl
Karlstads universitet Maria Dollhopf
Konstfack Yvonne Fors, Margareta Stark
Kungl. KonsthögskolanYvonne Fors, Margareta Stark
Kungliga Musikhögskolan Yvonne Fors, Margareta Stark
Linnéuniversitetet Yvonne Fors
Malmö universitet Maria Dollhopf
Mittuniversitetet Margareta Stark, Mattias Jarl
Mälardalens högskola Malin Henningsson
Stockholms konstnärliga högskola Yvonne Fors, Margareta Stark
Södertörns högskola Yvonne Fors
Örebro universitet Maria Dollhopf

Programansvariga

KK-stiftelsen har dessutom programansvariga för alla våra programformer. Hit vänder du dig med frågor kring utlysning, ansökan med mera som har med programmen att göra.
Kontaktuppgifter programansvariga