Lärosätesansvariga

Här ser du KK-stiftelsens kontaktpersoner för våra målgruppslärosäten. Etablera gärna en kontakt med lärosätesansvarig. Dessutom har vi programansvariga för alla våra programformer som svarar på frågor om programmen. Du och ditt lärosäte vänder er till lärosätesansvarig med övriga frågor.
Blekinge Tekniska Högskola Therése Nordström
Försvarshögskolan Malin Henningsson
Gymnastik- och idrottshögskolan Petter Zirath
Högskolan i Borås Gabriel Granström
Högskolan Dalarna Gabriel Granström
Högskolan i Gävle Petter Zirath
Högskolan i Halmstad Mattias Jarl och Yvonne Fors
Högskolan i Skövde Mattias Jarl och Yvonne Fors
Högskolan Kristianstad Petter Zirath
Högskolan Väst Mattias Jarl och Yvonne Fors
Jönköping University Mattias Jarl och Yvonne Fors
Karlstads universitet Maria Dollhopf
Konstfack Yvonne Fors
Kungl. Konsthögskolan Yvonne Fors
Kungliga Musikhögskolan Yvonne Fors
Linnéuniversitetet Therése Nordström
Malmö universitet Maria Dollhopf
Mittuniversitetet Mattias Jarl och Yvonne Fors
Mälardalens universitet Malin Henningsson
Stockholms konstnärliga högskola Yvonne Fors
Södertörns högskola Yvonne Fors
Örebro universitet Maria Dollhopf och Therése Nordström

Programansvariga

KK-stiftelsen har dessutom programansvariga för alla våra programformer. Hit vänder du dig med frågor kring utlysning, ansökan med mera som har med programmen att göra.
Kontaktuppgifter programansvariga