Kapitalförvaltning

KK-stiftelsens styrelse beslutade den 28 mars 2017 om placeringspolicy för stiftelsens kapitalförvaltning. Denna utgjorde grunden för den upphandling av extern kapitalförvaltning som blev klar i december 2017. Läs mer om de nya ramavtalen längre ned på sidan.

Ny rapport: ”Sustainability in asset management” (oktober 2017)

KK-stiftelsen har varit med och tagit fram rapporten om hållbarhet när det gäller alternativa tillgångar. Du kan ladda ner den här:

Frågor som berör kapitalförvaltningen hänvisas till KK-stiftelsens administrativa chef Britt-Marie Granting.

Ramavtal med kapitalförvaltare

KK-stiftelsen har tecknat avtal om extern förvaltning av sitt kapital. Kapitalet kommer att förvaltas inom tre olika områden: det svenska, globala och absolutavkastande mandatet.