Styrelse

Styrelsen är KK-stiftelsens högsta beslutande organ och utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (åtta ledamöter).

Fotograf: Johan Olsson

(1: Eugenia Perez Vico. 2: Elisabeth Nilsson, ordf. 3. Anita Hansbo. 4: Björn Odlander. 5: Arne Lidén. 6: Karin Markides. 7: Thomas Strand. 8: Peter Larsson, vice ordf. 9: Ericka Johnson. 10: Leif G Anderson.)

Förslag till ledamöter (sju stycken) lämnas, i enlighet med 5§ i stiftelsens stadgar, av Kungl. Vetenskapsakademin, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, universitet och högskolor samt myndighetscheferna för Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet Formas, samt Vinnova. En ledamot föreslås av styrelsen själv. Mandatperioden är 1 juli 2019 – 30 juni 2022.

Följande personer ingår i KK-stiftelsens styrelse:

  • Elisabeth Nilsson, ordförande KK-stiftelsen; f.d. landshövding; särskild utredare; bl.a. styrelseordförande AB Göta Kanalbolag
  • Leif G Anderson, professor emeritus vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs Universitet; tidigare 1:e vice preses vid KVA
  • Anita Hansbo, styrelsemedlem Stiftelsen Chalmers tekniska högskola; f.d. rektor Jönköping University
  • Ericka Johnson, professor, Gender & Society, Linköping University
  • Peter Larsson, vice ordförande KK-stiftelsen
  • Arne Lidén, ordförande Kapitalutskottet, KK-stiftelsen
  • Karin Markides, professor i analytisk kemi; f.d. rektor, Chalmers tekniska högskola
  • Björn Odlander, grundare och delägare, HealthCap
  • Eugenia Perez Vico, docent i innovationsvetenskap, universitetslektor, Högskolan i Halmstad
  • Thomas Strand, chef Utbildning och kompetensförsörjning Region Jönköpings län; f.d. riksdagsledamot; tidigare ordförande i RIFO och vice ordförande i Riksbankens Jubileumsfond

Styrelseprotokollen hittar du här: