Styrelse

Styrelsen är KK-stiftelsens högsta beslutande organ och utses av regeringen (två ledamöter) och av styrelsen själv (åtta ledamöter).

Förslag till ledamöter (sju stycken) lämnas, i enlighet med 5§ i stiftelsens stadgar, av Kungl. Vetenskapsakademin, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin, universitet och högskolor samt myndighetscheferna för Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet Formas, samt Vinnova. En ledamot föreslås av styrelsen själv. Mandatperioden är 1 juli 2022 – 30 juni 2025.

Följande personer ingår i KK-stiftelsens styrelse:

  • Elisabeth Nilsson, ordförande KK-stiftelsen; f.d. landshövding; särskild utredare; bl.a. styrelseordförande AB Göta Kanalbolag
  • Leif G Anderson, professor emeritus vid institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs Universitet; tidigare 1:e vice preses vid KVA
  • Peter Dobers, professor företagsekonomi, Södertörns högskola
  • Ericka Johnson, professor, Gender & Society, Linköping University
  • Sigbritt Karlsson, professor polymerteknologi, rektor KTH
  • Arne Lidén, ordförande Kapitalutskottet, KK-stiftelsen
  • Gert Nilsson, teknisk direktör, Jernkontoret
  • Eugenia Perez Vico, docent i innovationsvetenskap, universitetslektor, Högskolan i Halmstad
  • Rolf Skoglund, entreprenör, grundare/medgrundare av bl.a. iD Invest, ThinkOut och Startupfactory
  • Thomas Strand, chef Utbildning och kompetensförsörjning Region Jönköpings län; f.d. riksdagsledamot; tidigare ordförande i RIFO och vice ordförande i Riksbankens Jubileumsfond