117 miljoner till forskning ska ge ökad bioekonomi och konkurrenskraft

KK-stiftelsen, Mittuniversitetet och sju företag satsar tillsammans 117 miljoner på en ny forskningsprofil, NeoPulp, som ska bidra till att bredda användandet av fiberbaserade material, minska klimatavtrycket och attrahera FoU-personal till skogsindustrin.
– Resurseffektiva tillverkningsprocesser och biomaterial från skogen är ett starkt forskningsområde vid Mittuniversitetet. Här finns unik erfarenhet och kompetens i nära samverkan med företagspartners. NeoPulp blir nu grundstenen för ny processforskning med potential för internationellt genomslag och ökad konkurrenskraft, säger Eva Schelin, vd KK-stiftelsen.

Pressmeddelande 2021-06-15

Forskningsprofilen NeoPulp ska utveckla nya perspektiv på massa- och papperstillverkningsprocesser genom att använda nya metoder för analys, simulering och visualisering av fibrer i processer.

– Vi ger oss in i ett nästan helt outforskat område genom att utveckla datadrivna metoder för att ta reda på hur olika fibrer reagerar på processförhållanden. Heterogenitet är en grundläggande egenskap hos biobaserade fibrer som påverkar processprestanda och slutliga produktegenskaper. Genom att följa heterogenitet längs kedjan från skogen till slutprodukten introducerar vi ett nytt perspektiv för processforskning och produktutveckling, både inom akademin och inom industrin, säger Birgitta Engberg, docent vid Mittuniversitetet och forskare inom NeoPulp.

KK-stiftelsen beviljar nu 49 miljoner kronor till projektet, inom ramen för programmet Forskningsprofiler. Tillsammans med Mittuniversitetets eget bidrag och stöd från sju företag landar summan på 117 miljoner kronor under en period på åtta år med start under 2021. De medverkande företagen är ABB, Holmen, IPCO, Rottneros, Stora Enso, Valmet och More Research.

– Förtroende som byggts i samproduktion med branschpersonal på pilot- och fabriksnivå har varit avgörande i utvecklingen av den ambitiösa forskningsagendan som vi nu har i NeoPulp, säger Kaarlo Niskanen, professor och centrumledare vid Mittuniversitetets forskningscentrum FSCN.

– Inom vårt profilprogram får Sveriges högskolor och nya universitet möjlighet att söka medel för att på ett systematiskt sätt, under en längre tid, utveckla och befästa en internationellt konkurrenskraftig profil inom ett väl avgränsat och för näringslivet relevant kunskapsområde. Tidigare utvärderingar och erfarenheter av programmet visar goda resultat både vad gäller vetenskaplig kvalitet och stor nytta, inte minst för medverkande företag och samhället, säger Eva Schelin.

NeoPulp fullföljer den strategi för utveckling av forskningen inom den så kallade KK-miljön Transformative Technologies, en satsning som Mittuniversitetet drivit med stöd från KK-stiftelsen sedan år 2011.

Mer information

Mittuniversitetets forskningscentrum Fibre Science and Communication Network, FSCN

Mittuniversitetets pressmeddelande ”Ny forskningsprofil ska möjliggöra nya marknader för fiberprodukter från skogen”

Kontaktpersoner

Mattias Jarl, programansvarig KK-stiftelsen, mattias.jarl@kks.se
Birgitta Engberg, docent Mittuniversitetet, birgitta.engberg@miun.se
Kaarlo Niskanen, professor Mittuniversitetet, kaarlo.niskanen@miun.se
Eva Högström, kommunikationsansvarig KK-stiftelsen, eva.hogstrom@kks.se

Bild: Forskare vid NeoPulp. Fr.v. högst upp Birgitta Engberg, Kaarlo Niskanen, Amanda Mattsson, Per Engstrand, Olof Ferritsius. Fr.v. nertill Johan Persson, Gunilla Pettersson, Armando Cordova, Juha Fiskari, Magnus Norgren

Beviljade medel inom Forskningsprofiler juni 2021

NeoPulp-Nytt perspektiv till egenskapsutveckling hos massafibrer
Lärosäte: MiUN
Period: 2021-09-01 – 2029-08-31
Summa: 49 200 000 kronor

E-PABS-Ett center of excellence i fysisk aktivitet, hälsosamma hjärnfunktioner och hållbarhet
Lärosäte: GIH
Period: 2021-11-01 – 2029-10-31
Summa: 47 523 779 kronor