120 miljoner till nytt center om inflammation

Inflammation bidrar till många folksjukdomar, som cancer, diabetes, och hjärt- och kärlsjukdom. KK-stiftelsen, Örebro universitet och sex företag satsar nu 120 miljoner för att etablera ett nytt forskningscenter på området.

(16 april 2020)

Kunskap om inflammation och om hur immunförsvaret fungerar är viktigt för att kunna förhindra, upptäcka och behandla ett stort antal sjukdomar. Örebro universitet har länge bedrivit forskning inom detta område och beviljas nu 48 miljoner kronor av KK-stiftelsen för att etablera forskningscentret X-HiDE. Tillsammans med insatser från Örebro universitet och flera företag, däribland AstraZeneca, Pfizer Innovations och Sprint Bioscience uppgår den totala finansieringen till 120 miljoner kronor.

– KK-stiftelsens roll är att bygga ny kunskap genom samverkan mellan lärosäten och näringsliv. Vi ser att Örebro universitet har möjlighet att skapa ett internationellt ledande forskningscenter på området, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen

Forskningscentret kommer bland annat ta fram och vidareutveckla matematiska modeller för olika typer av inflammationer i samarbete med forskare och företag. Företagen kommer att bidra med både expertis och med forskningsdata. I gengäld kommer de att kunna använda de matematiska modellerna för att utveckla nya behandlingsmetoder.

– Målet är att bli ett internationellt framstående och konkurrenskraftigt center där forskare, läkare, studenter och företag kan samverka och utbyta kunskap, säger Eva Särndahl, professor vid institutionen för medicinska vetenskaper på Örebro universitet, som kommer att leda forskningen på det nya centret.

Dirk Repsilber, Katarina Persson, Daniel Eklund, Robert Kruse och Alexander Persson har tillsammans med Eva Särndahl lagt grunden till forskningsprofilen som finansieras av KK-stiftelsen med 48 miljoner kronor.

Forskningen på centret kommer även handla om hur sjukdomar kan förebyggas genom att till exempel äta rätt och motionera, eftersom dålig kost och stillasittande kan ge upphov till inflammation.

– Vi hoppas därför att forskare från många olika områden kommer att vilja delta i projektet, till exempel inom kost och motion, säger Robert Kruse, docent vid Kliniskt Forskningscentrum, Region Örebro län och Örebro universitet.

Forskningscentret öppnar den 1 november, och till dess ska flera nyanställningar ha gjorts. I första vändan rekryteras sju nya forskare, bland annat en gästprofessor, biträdande lektor och flera postdoktorer, inom forskningsområdena systembiologi och inflammation.

– Vi vill ha hit de bästa, och kommer därför att rekrytera både nationellt och internationellt, säger Eva Särndahl.