2019 – Ett händelserikt år för KK-stiftelsen

I KK-stiftelsens årsredovisning och verksamhetsberättelse för 2019 går det att läsa om stiftelsens verksamhet under det förgående året, reportage om framstående projekt, hur stiftelsen stödjer utveckling av kompletta miljöer och företagens syn på forskning och kompetensutveckling.

( 9 juni 2020)

Under föregående år beviljade KK-stiftelsen 675 miljoner kronor till lärosäten runt om i landet. Det är den högsta summan som utbetalats under de senaste två decennierna och innebär att 110 nya forsknings- och kompetensutvecklingsprojekt har kunnat dra igång. Genom kravet om samproduktion med näringslivet medverkar också 228 företag i dessa 110 projekt och tillsammans utvecklar de framgångsrika forsknings- och utbildningsmiljöer vid Sveriges högskolor och nya universitet.

Under 2019 har också en rad nya initiativ tagits för att rusta KK-stiftelsen att nå visionen om att bli Sveriges bästa finansiär av forskning och kompetensutveckling. En ny verksamhetsplan och nya mål för verksamheten har arbetats fram. Organisation och roller har förändrats för att skapa ökad effektivitet och kvalitet i de två mest centrala processerna; programverksamheten och kapitalförvaltningen. Därtill har arbete inom analys och utvärdering stärkts.

Läs mer om stiftelsens verksamhet under det förgående året, reportage om framstående projekt, hur stiftelsen stödjer utveckling av kompletta miljöer och företagens syn på forskning och kompetensutveckling här:

KK-stiftelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning 2019

Från vänster: Linda Assbring, chef för programenheten. Britt-Marie Granting, chef verksamhetsstöd. Eva Schelin, verkställande direktör. Stefan Östholm, ansvarig för analys och utvärdering. (Foto: Denny Lorentzen)