36 miljoner till forskning inom smarta interaktiva miljöer

KK-stiftelsen satsar 36 miljoner på forskning i datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH. Satsningen är på sex år och går till en så kallad forskningsprofil med namnet Intelligenta verkligheter med människan i centrum.

Pressmeddelande 2022-05-18

Veronica Sundstedt, Blekinge Tekniska Högskola. Foto: BTH

Forskningen kommer att ske i samarbete med industrin och resultaten ska ge användare nya sätt att förstå, samarbeta med och styra olika typer av smarta virtuella verkligheter. Utöver KK-stiftelsens bidrag satsar BTH och sex deltagande företag också medel i projektet.

– Blekinge Tekniska Högskola har en väl etablerad och konkurrenskraftig forsknings- och utbildningsmiljö inom datavetenskap där detta projekt passar väl in. Vi bedömer att forskningsprofilen har mycket god potential att utveckla internationellt erkänd forskning inom ett spännande och växande område, säger Eva Schelin, vd vid KK-stiftelsen. Det är tydligt att industriutmaningarna är utvecklade i dialog med företagen och det finns en stark ambition att i samverkan med företagen utveckla och testa olika lösningar.

– Vi kommer att utveckla koncept och verktyg för intelligenta verkligheter med människan i centrum. Vi vill visa vägen för framtida inneslutande, användarmedvetna och smarta interaktiva digitala miljöer, säger Veronica Sundstedt, docent i datavetenskap vid BTH, som är den som kommer att leda forskningsprojektet.

– Projektet kommer även att bidra till att vi kan förnya vårt utbildningsutbud till exempel inom spelteknik, AI, maskininlärning och inom olika immersiva applikationer, säger hon.

Mer om forskningsprojektet
Projektet, som beviljats inom KK-stiftelsens program Forskningsprofiler, har som mål att skapa vetenskapliga genombrott inom fem sammanlänkade strategiska forskningsområden inom intelligenta verkligheter:

• nya metoder för erfarenhets/upplevelsebedömning
• nya virtuella miljöer och interaktionstekniker
• visuell dataanalys
• adaptiv och distribuerad AI
• nätverksteknik.

Ytterligare beviljat inom Forskningsprofiler

Karlstads universitet beviljas 48 miljoner till stort projekt inom datavetenskap