Digitala kurser verktyg för kompetensutveckling

Korta modulbaserade utbildningar som sker digitalt är en viktig nyckel för kompetensutveckling. Det lyfte Björn Jonsson på ABB Sverige fram i ett samtal med näringsdepartementets Marie Wall och KK-stiftelsens ordförande Elisabeth Nilsson.

(2020-10-08)

Panelsamtalet ägde rum i samband med KK-stiftelsens höstlansering och kretsade kring kompetensutveckling och det livslånga lärandet.

ABB samarbetar med Mälardalens Högskola bland annat inom ramen för Företagsforskarskolan ARRAY som finansieras med stöd av KK-stiftelsen.

– Vi på ABB behöver fortsätta utvecklas för att ligga i framkant och ta nästa steg och då är forskarskolor ett bra exempel där forskning och industri möts och samverkar. Att forskningen har ett ben inom industrin säkerställer också att den forskning som bedrivs blir verklighetsanknuten, sa Björn Jonsson.

Marie Wall, Björn Jonsson och Elisabeth Nilsson.

Björn Jonsson, chef för affärsområdet Industrial Automation på ABB Sverige lyfte även fram vikten av korta modulbaserade utbildningar. Han nämnde bland annat PROMT som medfinansieras av KK-stiftelsen och där Mälardalens Högskola erbjuder digitala kurser för ingenjörer och mjukvaruutvecklare inom bland annat AI.

– Vi vill ju inte att våra duktiga medarbetare som skapar värde varje dag ska vara borta från jobbet ett halvår. De ska kunna ta den där kursen en kväll i veckan när de har en timme över och välja just den modul de vill ha just då. Den typen av mer digitala utbildningar är något som hjälper oss framåt väldigt mycket för att lyfta kompetensnivån ett steg till.

Marie Wall, kansliråd på näringsdepartementet och ansvarig för regeringens samverkansprogram för kompetensförsörjning och det livslånga lärandet, lyfte fram hur digitala kurser borde användas för att sprida kunskapen till fler:

– Kompensutveckling handlar inte bara om företagens behov utan kanske ännu mer om individens. Vi ser att vi har ett samhälle där strukturomvandlingen accelererar med enorm kraft. Vi måste säkerställa att man får de verktyg man behöver för att vara konkurrenskraftig under ett långt arbetsliv.

Hon lyfte också fram betydelsen av att forskningen även når de små företagen.

– Samverkansforskning är fantastiskt bra och något som verkligen behövs. Men jag upplever att det är ett lite trubbigt verktyg för att sprida kunskap brett. Framför allt har samverkansforskningen nackdelen att främst nå de stora företagen och vi har en växande forskningsindustri som utgörs av små företag som ofta inte passar in i de här forskningsprojekten. Här blir de digitala utbildningarna som individer kan ta när det passar dem i tid och rum, otroligt värdefulla.

KK-stiftelsens ordförande Elisabeth Nilsson pekade även hon på de små företagens betydelse för forskningens utveckling, men menade samtidigt att de redan idag är med i de forskningsprojekt som KK-stiftelsen finansierar.

– KK-stiftelsen finansierar projekt där stora företag som ABB deltar tillsammans med små företag som ensamma hade haft svårt att samarbeta med universiteten. Stora företag har hela forskningsavdelningar medan små företag ofta bara har en person. Det ligger i de större bolagens intresse att de mindre företagen utvecklas eftersom de många gånger är deras underleverantörer.

Björn Jonsson på ABB Sverige höll med.

– De lösningar som skapas idag går över företagsgränserna på ett helt annat sätt än tidigare. Då är det är ett måste för oss att få med oss de mindre företagen.

Ta del av paneldiskussionen nedan: