Drygt 125 miljoner kronor för att stärka forsknings- och utbildningsmiljöer

KK-stiftelsen beviljar 125,5 miljoner kronor till forsknings- och utbildningsprojekt vid Högskolan Väst och Jönköping University. Projekten stärker utvecklingen av verksamheten inom lärosätenas KK-miljöer Primus (Högskolan Väst) och SPARK (Jönköping University).

Pressmeddelande 2021-12-21

KK-stiftelsens program KK-miljöer är ett verktyg för lärosätesledningar att långsiktigt och strategiskt utveckla profilerade forsknings- och utbildningsmiljöer. KK-miljöerna får medel från stiftelsen baserat på årliga verksamhetsplaner som styr utvecklingen för miljöerna. Alla projekt planeras och bedrivs i nära samverkan med näringslivet.

– Satsningen på KK-miljöer är strategisk och långsiktig. Dessa två lärosäten går under 2022 in på sitt femte respektive sjätte år av en period på 10 år. Det är mycket spännande att på nära håll följa lärosätenas arbete med att stärka sin profilering och se hur de alltmer strategiskt använder hela vår programportfölj, säger Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen.

Nya medel från KK-stiftelsen innebär att spetsforskningen inom additiv tillverkning vid Högskolan Väst kan vidareutvecklas. Bild: Högskolan Väst
Nya medel från KK-stiftelsen innebär att spetsforskningen inom additiv tillverkning vid Högskolan Väst kan vidareutvecklas. Bild: Högskolan Väst

Högskolan Väst beviljas 74 miljoner kronor

Högskolan Västs KK-miljö Primus etablerades 2018 och ska under en tioårsperiod profilera sin forskning och utbildning inom produktionsteknik och arbetsintegrerat lärande. Primus beviljas nu 74 miljoner kronor av stiftelsen. Finansieringen gör det möjligt för högskolan att driva elva nya projekt inom forskning och kompetensutveckling. Det största projektet handlar om att vidareutveckla spetsforskningen inom svetsbaserad additiv tillverkning.

– Det är mycket positivt och glädjande att KK-stiftelsen stöttar vårt fortsatta arbete med att bygga en stark forsknings- och utbildningsmiljö. Projekten som beviljas är viktiga byggstenar för att kunna stärka svensk industri i omställningen till digitaliserad hållbar produktion, säger Lennart Malmsköld, programchef för Primus vid Högskolan Väst.

Jönköping University beviljas drygt 51 miljoner kronor

Jönköping Universitys forskningsmiljö SPARK etablerades 2017 och ska under en tioårsperiod utveckla stark forskning och utbildning av kunskapsintensiva produkter och processer. Forskningsmiljön beviljas nu 51,6 miljoner kronor av stiftelsen för att genomföra en större forskningsinsats inom innovativ gjuteriteknologi samt ett par strategiska rekryteringar.

– Stödet till den sju år långa forskningsprofilen omfattar ett stort antal företag och befäster ytterligare de strategiska satsningarna på JU med att bygga en konkurrenskraftig och attraktiv forskningsmiljö inom gjutna metalliska material och processer; såväl nationellt som internationellt. Detta ger oss möjlighet att fortsätta profilera oss inom området kunskapsintensiv produktrealisering, säger Salem Seifeddine, programchef för SPARK vid Jönköping University.