En tredjedel av projekten på IVAs 100-lista bedrivs vid KK-stiftelsens målgruppslärosäten

Den 2 mars 2020 presenterades IVAs 100-lista som lyfter forskningsprojekt med potential att utvecklas till innovationer, affärsutveckling eller annan form av nytta. Hela 30 av dessa projekt bedrivs på Sveriges högskolor och nya universitet – ett fantastiskt kvitto på den forskning som bedrivs vid dessa lärosäten.

100-listan, som är en del av projektet Research 2 Business (R2B), belyser aktuell forskning och underlättar för forskare och företag att hitta varandra för att tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Temat för året är hållbarhet och syftar särskilt till att synliggöra forskning för hållbar konkurrenskraft. KK-stiftelsen är partner till R2B och framhåller vikten av att näringsliv och akademi samverkar för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

”Det är fantastiskt att en tredjedel av forskningsprojekten på årets 100-lista bedrivs vid lärosäten där KK-stiftelsen är en viktig forskningsfinansiär. Ett tydligt kvitto på den forskning som bedrivs vid Sveriges högskolor och nya universitet.” – Eva Schelin, VD, KK-stiftelsen.

100-listan lanserades i samband med IVAs 100-årsjubileum 2019. Genom listan vill IVA tillsammans med partners stärka Sverige i att vara ledande på att omvandla akademisk forskning till innovation och konkurrenskraft i näringslivet. Målet är att förstärka och öka samverkan mellan forskare på högskolor, universitet och företag för allas gemensamma nytta. Fler framgångsrika samarbeten stärker Sveriges konkurrenskraft och bidrar till en positiv samhällsutveckling. Syftet med 100-listan är att sätta ljuset på forskning som har stor potential att skapa nytta inom överskådlig tid, exempelvis genom industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan.

Som en del av R2B arrangeras R2B summit, en exklusiv mötesplats för forskare och företag. Till R2B Summit bjuds utvalda forskare från högskolor, universitet och institut samt beslutsfattare med ansvar för innovation, forskning och utveckling på företag och organisationer. Under dagen får ett urval av forskarna från IVAs 100-lista presentera och diskutera sin forskning, men även hitta nya vägar att tillämpa sin forskning genom att lära sig mer om företagens behov.

Här kan du läsa mer om R2B och samtliga forskningsprojekt i IVAs 100-lista.