Forskningsfinansiären KK-stiftelsen investerar i hållbara hyresfastigheter

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling bildar nu ett bostadsbolag, Granit Bostad, tillsammans med Afa Sjukförsäkringsaktiebolag, PRI Pensionsgaranti, Försäkringsbranschens Pensionskassa, Bliwa och Tenzing.

Pressmeddelande 2021-05-26

– Vi får genom detta samägande på ett kostnadseffektivt sätt tillgång till en investering som ger vår kapitalförvaltning ytterligare diversifiering. Långa och relativt säkra kassaflöden är något som gagnar stiftelsens möjlighet att skapa långsiktighet i vår finansiering av forskning och kompetensutveckling, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Granit Bostads inledande fastighetsbestånd kommer ursprungligen från Grön Bostad* och målet blir nu att långsiktigt äga, förvalta och utveckla hyresfastigheter som också bidrar till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Det nuvarande fastighetsbeståndet finns i Stockholm, Malmö och Uppsala och företaget kommer att expandera genom förvärv av fler fastigheter.

– Genom denna placering får vi ta del av stor kompetens och erfarenhet som våra medinvesterare besitter inom fastighetsinvesteringar. Fastigheterna har dessutom en grön och hållbar prägel vilket ligger i linje med utvecklingen av vår kapitalförvaltning, säger Eva Schelin.

– Kapitalförvaltningen i KK-stiftelsen skiljer sig i stort inte från kapitalförvaltning på de flesta områden. Diversifiering är ett nyckelord. Detta innebär att vi bör diversifiera oss både avseende tillgångsslag och de externa förvaltare vi använder. Med ökad medvetenhet och kunskap om möjligheterna inom hållbar förvaltning bör vi dessutom inom det området ligga så långt fram som det är möjligt för en förvaltning med KK-stiftelsens resurser, säger Arne Lidén, ordförande i KK-stiftelsens kapitalutskott.

*ett fastighetsbolag som tidigare ägdes av Afa Fastigheter och Byggvesta.

Kontaktperson KK-stiftelsen
Eva Högström, kommunikationsansvarig, eva.hogstrom@kks.se

Om Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling
År 1994 bildades ett antal forskningsstiftelser av kapital från de avskaffade löntagarfonderna. KK-stiftelsen var en av dessa. Stiftelsens uppgift sedan starten är att tillsammans med näringslivet finansiera forskning inom profilerade forskningsområden vid Sveriges högskolor och nya universitet. Dessutom fick – och har fortfarande – stiftelsen i uppdrag att stödja kunskaps- och kompetensutbyte mellan akademi och näringsliv. KK-stiftelsen har hittills utbetalat över 10,6 miljarder kronor i projektmedel till Sveriges högskolor och nya universitet. Inget ytterligare kapital har tillförts från staten efter det kapital om 3,6 miljarder som tillfördes vid grundandet. Läs mer på vår webbplats kks.se