Från covid-19 till intelligent industri – drygt 71 miljoner till forskningsprojekt

17 forskningsprojekt på sju lärosäten runt om i landet får dela på 71,8 miljoner från KK-stiftelsen. Ett av kraven är att projekten genomförs i samverkan med näringsliv som medverkar med insatser motsvarande minst den finansiering som KK-stiftelsen bidrar med. Forskningsprojekten är inom vitt skilda områden, två exempel är forskning på covid-19 vid Örebro universitet och maskininlärning inom intelligent industri vid Högskolan i Gävle.

Pressmeddelande 2021-05-11

De beviljade forskningsprojekten ingår i KK-stiftelsens så kallade HÖG-program. Totalt inkom 54 ansökningar, varav 17 beviljades efter bedömning av internationella experter och extern bedömargrupp. Flest beviljade projekt fick Örebro universitet till en total summa av 26,9 miljoner. Bland de företag som arbetar tillsammans med lärosätena i projekten finns allt från stora internationella koncerner verksamma i Sverige till högspecialiserade start-ups.

– Samverkan är central i KK-stiftelsens finansieringsmodell och vår erfarenhet är att samproduktion genererar resultat som är till nytta för både akademi och näringsliv. Vi kräver att minst två företag deltar i de projekt som vi finansierar och att de är delaktiga redan från början. Vi stödjer inte uppdragsforskning, säger Margareta Stark som är programansvarig på KK-stiftelsen.

Två av forskningsprojekten finns vid Örebro universitet respektive Högskolan i Gävle. Här berättar forskningsledarna mer.

Kartläggning av biomolekyler vid covid-19

– Tidigare forskning visar att en särskild grupp biomolekyler styr de biokemiska signaleringsvägarna som kan ligga till grund för akuta infektiösa inflammationstillstånd som sepsis och kroniska inflammatoriska tillstånd som ateroskleros (åderförkalkning). Nu ska vi genom nydanande analytiska metoder kartlägga betydelsen av dessa biomolekyler vid covid-19. Vi ska bland annat använda material från patienter som genomgått covid-19-infektion, säger Samira Salihovic, biträdande lektor och forskningsledare, Örebro universitet.

– Projektet ska bedrivas som ett samarbetsprojekt mellan forskare verksamma vid institutionen för medicinska vetenskaper inom forskningsmiljön iRiSC vid Örebro universitet/Region Örebro län samt forskare vid Umeå universitet. Forskningsprogrammet vilar på ett gemensamt tvärvetenskapligt partnernätverk med näringslivspartners vid Waters Sweden AB och Larodan AB som kommer att tillhandahålla kunskap, material och metoder, säger Samira Salihovic.

Effektivt maskinunderhåll bidrar till cirkulär ekonomi

– Vårt projekt ryms inom ett växande område, nämligen intelligent industri, som också är ett av Högskolan i Gävles prioriterade forskningsområden. Projektet har fokus på prediktivt underhåll som handlar om att data från maskiner och utrustning analyseras för att förutsäga underhållsbehov. Vi kommer att titta på prediktivt underhåll ur ett systemperspektiv som tar hänsyn till processen i sin helhet. Det är viktigt att understryka att ett effektivt underhåll är både resurseffektivt och bra för ekonomin och räknas som en av de innersta cirklarna i en cirkulär ekonomi, säger Niclas Björsell, docent och forskningsledare, Högskolan i Gävle.

– En förutsättning för att lyckas med forskningsprojektet är att kombinera god processkunskap med nya metoder och verktyg. Dessa skapar vi nu genom flera deltagande företag inom stålindustrin som Ovako, Sandvik, SSAB och ABB, säger Niclas Björsell.

Kontaktpersoner

Margareta Stark, programansvarig, KK-stiftelsen, margareta.stark@kks.se
Samira Salihovic, biträdande lektor och forskningsledare, Örebro universitet, samira.salihovic@oru.se, 019-303226
Niclas Björsell, universitetslektor och forskningsledare, Högskolan i Gävle, niclas.bjorsell@hig.se, 076-8555788

Beviljade projekt

Dnr Lärosäte Projekttitel  Bev.   belopp Startdatum  Slutdatum
20200266 Högskolan i Borås Utveckling av tredimensionella multilagertextilier för trycksårsprevention och inkontinensapplikationer.  4 587 125  2021-10-01 2024-09-30
20200261 Högskolan i Gävle Prediktivt underhåll ur ett systemperspektiv  3 916 238  2021-08-16 2024-08-15
20200229 Karlstads universitet Smart villages: Framtidens hållbara samhällen i Sverige (SVIS)  3 829 170  2021-09-01 2024-08-31
20200253 Karlstads universitet Icke-teknisk skuld i storskalig agil mjukvaruutveckling  3 705 600  2021-06-01 2024-05-31
20200252 Linnéuniversitetet Uppskalning av energirenovering genom smart design och en affärsmodell för one-stop-shop  3 662 987  2021-07-01 2024-12-31
20200254 Linnéuniversitetet Plattform med flera funktioner i Östersjön – hållbar havsbaserad vindkraft, vattenbruk, turism och ekosystem restaurering  4 536 104  2021-06-01 2024-12-31
20200268 Linnéuniversitetet Prediktering av återfjädring i polymera material  2 572 800  2021-09-01 2023-08-31
20200269 Mittuniversitetet AMSUSS – Additiv tillverkning av super-duplexlegeringar  4 596 000  2021-06-01 2024-05-31
20200230 Mälardalens högskola Utveckling av uppdrag och förmågor för system-av-system (MACE4SoS)  4 785 211  2021-10-01 2024-09-30
20200234 Mälardalens högskola Modellbaserad DevOps av mjukvaruproduktlinjer för cyberfysikaliska system (MoDev)  3 968 005  2021-10-01 2024-09-30
20200260 Mälardalens högskola THEMIS – Tvärvetenskaplig Optimering av Hybridelektriska och Vätgasdrivna Flygplan  4 799 912  2021-11-01 2025-04-30
20200226 Örebro universitet Östrogens effekt på uropatogena E. coli  4 521 600  2021-09-01 2025-08-31
20200242 Örebro universitet Integrerad toxikologisk utvärdering av sulfidinnehållande jord stabiliserad för återvinning i anläggningsändamål  4 799 914  2021-06-01 2025-06-01
20200247 Örebro universitet NiCE: robust navigering i föränderliga miljöer  3 813 653  2021-06-01 2024-05-31
20200256 Örebro universitet Melanocortinsystemet som nytt mål för behandling av vaskulär sjukdom  4 692 966  2021-07-01 2024-06-30
20200257 Örebro universitet Immunometabolism: molekylsamtal som styr immunrespons och resolution vid COVID-19  4 784 934  2021-06-01 2024-05-31
20200270 Örebro universitet Statusen hos ekosystemfunktioner hos förorenade marker utvärderade in situ med hjälp av växt- och mikrobindikatorer  4 299 883 2021-07-01 2024-06-30