Högskolan i Borås får 11 miljoner för att starta ny utbildning

KK-stiftelsen beviljar Högskolan i Borås 11 miljoner kronor för att starta Sveriges främsta utbildning inom datadriven tjänsteutveckling.

(20 april 2020)

KK-stiftelsen finansierar forskning och utbildning på Sveriges högskolor och nya universitet som sker i samverkan med näringslivet. Nu får Högskolan i Borås elva miljoner kronor efter att KK-stiftelsen beviljat högskolans ansökan om att under fyra år utveckla flera kurser inom datadriven tjänsteutveckling tillsammans med ett 20-tal företag, däribland Volvo, Evry, och Ellos. Tillsammans med insatser från företagen och Högskolan i Borås uppgår den totala finansieringen till 18 miljoner kronor.

Syftet med kurserna är att säkerställa behovet av avancerad kompetens, och därmed göra svenska företag mer innovativa och konkurrenskraftiga.

– Förmåga att använda stora mängder data har blivit allt viktigare för många företag och vi ser att Högskolan i Borås har möjlighet att utveckla kurser som har stor betydelse för Sveriges konkurrenskraft, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

Eva Schelin
Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen

Datadriven tjänsteutveckling går ut på att använda data för att utveckla nya tjänster och affärsmodeller. Ett företag som Ellos, som säljer heminredning, kan använda data från sociala medier och kundernas köp för att till exempel komma med bättre erbjudanden och ge tips om produkter. Kurserna kommer att omfatta både tekniska och affärsmässiga aspekter, till exempel digital innovation, automation och artificiell intelligens. De första kurserna börjar i höst och vänder sig till företag.

– I de här besvärliga och oroliga tiderna känns det positivt att kunna erbjuda något som förhoppningsvis kan hjälpa både individer och företag vidare, säger Stefan Cronholm, professor i informatik vid Högskolan i Borås.

Stefan Cronholm
Stefan Cronholm, professor i informatik vid Högskolan i Borås.

Finansieringen från KK-stiftelsen sker inom ramen för programmet Expertkompetens som möjliggör utveckling av forskningsnära kurser och utbildningar för yrkesverksamma på avancerad nivå.

– Projektets kurser och utbildningar ska möta näringslivets kompetensbehov inom datadriven tjänsteutveckling. För många företag kan kurserna komma att vara avgörande för internationell konkurrensförmåga och tillväxt. Vi har tidigare gett motsvarande stöd för digitalisering av produktion inom tillverkningsindustrin varför breddningen till tjänsteområdet är naturligt och visar på digitaliseringens betydelse för hela näringslivet, säger Olle Vogel, programansvarig för Expertkompetens på KK-stiftelsen.

Projektet innebär också att Högskolan i Borås får fler utbildningar på avancerad nivå.

– I dagsläget ägnar vi oss mycket åt utbildning på grundnivå, och forskning, men inte så mycket däremellan. Nu kommer studenterna kunna gå hela vägen hos oss, och det tror jag kommer göra oss ännu mer attraktiva som lärosäte, säger Stefan Cronholm.