Karlstads universitet beviljas 48 miljoner till stort projekt inom datavetenskap

Digitaliseringen genomsyrar alla delar av vårt samhälle och fyller en viktig roll i vår strävan mot ett mer hållbart samhälle. En generell utveckling är att vi går mot datadrivna nät och tjänster. Med stöd från KK-stiftelsen ska nu forskare vid Karlstads universitet tillsammans med företag bland annat undersöka hur mobila tjänster kan användas på ett så optimerat och energisnålt sätt som möjligt.

Pressmeddelande 2022-05-19

Anna Brunström, professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. Bild: KAU

Forskningsprojektet som beviljas medel heter DRIVE, Datadrivna latenskänsliga mobila tjänster för ett digitaliserat samhälle, och ska ledas av Anna Brunström som är professor i datavetenskap vid Karlstads universitet. Företagen som ska medverka i projektet är Ericsson, Telia, Icomera, Mullvad, Varnish och Tieto.

– Här finns en omfattande och långsiktig forskningsagenda kring säkra, fördröjningskänsliga mobila tjänster för kommande releaser av 5G och framtidens 6G-nät. Projektet är väl förankrat i lärosätets strategi och bedöms ha god potential att utveckla internationellt erkänd forskning. Det finns en stark industrirelevans och medverkan vilket är mycket positivt, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Latens är den fördröjning som digitala tjänster utsätts för när de används via internet. Att träffas i ett digitalt möte med ljud och bild är ganska förlåtande, men när mer avancerade tjänster ska nyttjas ställs stora krav på att just latensen hålls till ett minimum. Till exempel krävs låg latens för att få en bra interaktiv känsla.

– Låg latens behöver kombineras med säkerhet och tillhandahållas på ett energieffektivt sätt utifrån de krav en viss tjänst ställer. Näten som ska stödja ett större antal tjänster behöver vara flexibla och effektiva. Den komplexitet som detta medför är svår att hantera manuellt och behöver istället automatiseras. Det här är ett område som behöver stärkas och det ska vi titta på i DRIVE, säger Anna Brunström.

Mer information

Forskningsprojektet DRIVE vid Karlstads universitet beviljas medel inom KK-stiftelsens program Forskningsprofiler. Totalt satsar stiftelsen 48 miljoner kronor under en åttaårsperiod. Medverkande företag bidrar med minst motsvarande summa i medfinansiering och universitetet bidrar också med medel. Ansökningarna inom programmet Forskningsprofiler bedöms av externa granskare och en hearing hålls med sökande lärosäten och sedan tas beslut av KK-stiftelsens styrelse.

Ytterligare beviljat inom Forskningsprofiler

KK-stiftelsen satsar 36 miljoner på forskning i datavetenskap vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH