KK-stiftelsen satsar 50 miljoner på kompetensutveckling i spåren av Corona

Just nu sker en rekordsnabb omställning av hela näringslivet. KK-stiftelsen gör nu en extrasatsning under coronakrisen och bidrar med 50 miljoner kronor till kompetensutveckling på avancerad nivå och forskarnivå.

(6 maj 2020)

– Behovet av kompetensutveckling i näringslivet ser inte ut att minska, tvärtom. Nu när näringslivet går på sparlåga skapas möjligheter att växla upp kompetensen. Jag är glad att KK-stiftelsen så snabbt kan bidra till att långsiktigt stärka Sveriges konkurrenskraft i spåren av pandemin, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

Eva Schelin
Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen

KK-stiftelsen har i direkta kontakter med ett flertal av landets universitet och högskolor identifierat en rad initiativ och förslag om hur lärosätena kan bistå företagen med kompetensutvecklingsinsatser med särskild inriktning på permitterad och friställd personal.

Det extra stödet ska användas för utbildningsinsatser som anpassas för yrkesverksamma och tillgodoser kompetensbehov som uppstår i företag och branscher som är direkt relaterade till coronakrisen.

Med det här initiativet kan fler få en möjlighet att förkovra sig och fördjupa sin kompetens vid universitet och högskolor. Det kommer bidra till det kompetenslyft som behövs för att rusta Sverige och svenska företag både på kort och lång sikt. Det säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

Utlysningen har öppnat och avslutas den 8 juni. Besluten offentliggörs den 16 juni.
Mer om utlysningen finns att ta del av här: Aktuella utlysningar