KK-stiftelsen följer utvecklingen i Ukraina

KK-stiftelsen följer utvecklingen i Ukraina och ser över möjligheterna att stödja forskare från landet.

I linje med regeringens besked i början av mars ska kontakter och samarbeten med statliga institutioner i Ryssland och Belarus omedelbart upphöra och inga nya kontakter eller åtaganden initieras. Dock underströk utbildningsminister Anna Ekström att enskilda ryska och belarusiska forskare inte per automatik likställs med statliga institutioner. Därför ska lärosäten i varje enskilt fall försäkra sig om ifall eventuella kontakter och samarbeten verkligen är lämpliga.

– Vi är ingen myndighet men följer förstås regeringens besked och rekommendationer, och det gör vi både internt och i samverkan med de lärosäten som vi ger stöd. Vi har initierat ett arbete för att se över våra insatser utifrån rådande situation, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

KK-stiftelsen ser också över möjligheterna att stödja utsatta forskare från Ukraina.

– Vi känner oss djupt bekymrade över den situation som forskare och lärosäten befinner sig i efter Rysslands invasion av Ukraina. Såväl utbildning som forskning är viktiga delar i en demokrati, det är tragiskt med attackerna som nu sker. Vi vill hjälpa till på bästa sätt som är möjligt utifrån våra stadgar, och därför ser vi över finansieringsformer och möjligheter att bidra, säger Eva Schelin.