KK-stiftelsen stödjer ukrainska forskare med 50 miljoner

KK-stiftelsen har beslutat att genomföra en särskild utlysning för att möjliggöra för forskare och lärare vid lärosäten i Ukraina – eller på flykt - att komma och verka vid svenska lärosäten. Utlysningen riktas till stiftelsens 22 målgruppslärosäten* som kan ansöka om stödet och erbjuda ukrainska forskare och lärare en professionell fristad.

Pressmeddelande 2022-03-17

Ribbons in the colors of the national flag of Ukraine are tied to the handrail. Yellow-blue tapes. Photo: Serhii Ivashchuk

– Vi är bedrövade över den katastrof som Rysslands invasion av Ukraina orsakar för landet och i mänskligt lidande. Situationen är akut för alla som befinner sig i landet eller på flykt därifrån. Därför har vi beslutat att agera snabbt på det sätt som är möjligt utifrån KK-stiftelsens regelverk och det område som vi verkar inom, säger KK-stiftelsens styrelseordförande Elisabeth Nilsson.

Erbjudandet ska gälla för akademiker som är ukrainska medborgare och som är aktiva/anställda som forskare och/eller lärare vid ett lärosäte i Ukraina. De svenska lärosäten som kommer ifråga för att ansöka om stöd för att ta emot forskare/lärare från Ukraina är de som tillhör KK-stiftelsens 22 målgruppslärosäten (högskolor och nya universitet). Totalt kommer satsningen att omfatta 50 miljoner kronor över en treårsperiod. Utlysningen planeras öppna redan under vecka 12-13.

– Det är tragiskt att följa utvecklingen i Ukraina. När det gäller vår sektor –som är forskning och utbildning – så utgör dessa områden mycket viktiga delar i en demokrati. Det är oerhört ledsamt att se det snabba sönderfallet som drabbar Ukraina, och hur det påverkar såväl lärosäten som enskilda forskare och lärare. Jag känner också stark oro kring hur detta ska byggas upp i framtiden. Under tiden hoppas vi kunna hjälpa till med att finansiera fristäder för ukrainska forskare och lärare vid svenska lärosäten. Nu hoppas jag att vi får in många ansökningar och att vår satsning kan realiseras, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Texten har uppdaterats med länk till publicerad utlysning.


Call open until further notice:


* Se här vilka KK-stiftelsens 22 målgruppslärosäten är

Kontaktpersoner KK-stiftelsen

För frågor om utlysningen:

Yvonne Fors, yvonne.fors@kks.se

Linda Assbring, linda.assbring@kks.se

Kommunikationsfrågor:

Eva Högström, eva.hogstrom@kks.se

22 lärosäten kan söka

Observera att det är KK-stiftelsens målgruppslärosäten som har möjlighet att lämna in ansökan i denna utlysning.
Go to Call for proposal: Visiting academic scholars from Ukraine