KK-stiftelsens hantering av coronapandemin

Senast uppdaterad: 2020-08-25

KK-stiftelsen har anpassat verksamheten med anledning av pågående coronapandemi på flera sätt. Här finns information som berör dig som redan har medel från oss eller som vill ansöka om medel.

Stort intresse för KK-stiftelsens särskilda utlysning inom kompetensutveckling för näringslivet

Med anledning av den pågående coronapandemin utlyste KK-stiftelsen i maj 2020 särskilda medel för att stödja näringslivets behov av kompetensutveckling. Denna särskilda satsning understryker KK-stiftelsens uppdrag att stötta utbildning på avancerad nivå och forskarnivå med fokus på kompetensutveckling för näringslivet. 37 ansökningar kom in i utlysningen av projektbidrag och totalt beviljades drygt 39 miljoner till 17 olika projekt.  Läs mer om den särskilda utlysningen här.

Digitalt beredningsarbete under hösten

Ansökningarna som kommer in till KK-stiftelsen hanteras som vanligt. Vårens beredningsarbete genomfördes till stora delar digitalt, och vi kommer fortsätta med digitala bedömarmöten och hearings under hösten 2020.

2020 års utlysningar ska genomföras som planerat

Det är viktigt att vi upprätthåller kontinuitet i vår utlysningsverksamhet. Alla planerade utlysningar för år 2020 kommer att genomföras och vår målsättning är att även under kommande år följa vår treårsplan för utlysningar. Treårsplanen går att finna på sidan ”Aktuella utlysningar”.

Digital höstlansering 22 september

Höstlanseringen 22 september 2020 kommer att vara helt digital. Sändningen startar kl. 13.00 med inledning av vd Eva Schelin och följs av presentationer av de program som öppnar i samband med lanseringen. Efter presentationerna kommer det vara möjligt att ställa frågor direkt till de programansvariga i Teams. Länkar till de olika Teams-kanalerna kommer att publiceras på sidan ”Aktuella utlysningar” den 22 september.

Förändrade förutsättningar i pågående projekt

Vi förstår att situationen som orsakats av coronapandemin kan påverka förutsättningarna i pågående projekt.

Förseningar i återrapportering av pågående projekt
Om ett projekt inte har möjlighet att inkomma med efterfrågad återrapportering på grund av coronapandemin kan vi bevilja senare datum för återrapportering. För att ansöka om att senarelägga datum för återrapportering av projekt, kontakta programansvarig på KK-stiftelsen.

Förlängd dispositionstid
För de projekt där coronapandemin påverkat förutsättningarna att genomföra verksamheten enligt ursprunglig tidplan finns möjlighet att ansöka om förlängda dispositionstid. För att ansöka om förlängd dispositionstid, kontakta programansvarig på KK-stiftelsen. Du behöver dock inte göra detta innan omfattningen av fördröjningen är känd, men i god tid innan ordinarie dispositionstid löper ut.

Försenad projektstart
Om ett projekt inte kan startas som planerat på grund av coronapandemin kan vi bevilja att projektstarten senareläggs. För att ansöka om senarelagd projektstart, kontakta programansvarig på KK-stiftelsen.

 

Informationen på denna sida uppdateras löpande.