KK-stiftelsens reflektioner på forskningspropositionen

I torsdags, 17 december, presenterades den forsknings- och innovationspolitiska propositionen av regeringen. KK-stiftelsen välkomnar den förstärkning av forskning och utbildning som nu sker. De stora satsningarna som presenterades visar på att forskning och innovation både är en del av lösningen ut ur pandemin, och för att bygga ett starkt och hållbart samhälle.

(2020-12-22)

Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen

Vi konstaterar att många av de förslag som KK-stiftelsen spelade in till regeringen inför forskningspropositionen nu kommer att infrias. Ett av våra viktigaste inspel var att se till att det finns en långsiktighet i lärosätenas uppdrag och finansiering och detta realiseras nu bland annat genom de höjda anslagen.

Det är också glädjande att samverkan med det omgivande samhället ges en större tyngd och att lärosätenas ansvar för detta förtydligas i högskolelagen. På samma sätt är det både bra och viktigt att lärosätenas ansvar för det livslånga lärandet förtydligas i högskolelagen. Däremot anser vi att ytterligare medel krävs för att lärosätena ska kunna ta detta viktiga ansvar.

En annan viktig nyhet var givetvis beskedet om att Mälardalens högskola föreslås bli ett universitet den 1 januari 2022. KK-stiftelsen har medverkat till att bygga upp stora delar av MDH:s forsknings- och utbildningskapacitet och har under de senaste 10 åren satsat över 800 miljoner kronor inom forskning och högre utbildning på lärosätet. Att MDH nu blir ett universitet är ett lyft för både Mälardalsregionen och hela Sverige.

Vidare välkomnar vi regeringens ansats att framgent använda sig av ny modell för att premiera forskningskvalitet och strategisk profilering vid lärosätena och det ska bli spännande att se hur detta tar form.

Nu är det dags för en efterlängtad julledighet och vi ser fram emot att i början på det nya året sätta tänderna i forskningspropositionen och göra fördjupade analyser om hur den påverkar Sveriges högskolor och nya universitet och hur vi som stiftelse ska utveckla vår programportfölj för att på bästa stötta lärosätena och den svenska konkurrenskraften.

God Jul och Gott Nytt 2021 önskar vi på KK-stiftelsen!