Korta kurser kompetensutvecklar industrin

Kompetensutveckling är avgörande för industrins konkurrenskraft. Men en av utmaningarna är att hitta former som ger de anställda möjlighet att utveckla sig utan att det tar för mycket tid från arbetet. I det KK-finansierade projektet ProdEx hittade Högskolan Väst tillsammans med företagen både ett ämnesinnehåll och ett format som var anpassat till näringslivets behov.

Det började något avvaktande. När Högskolan i Väst började sin dialog med näringslivet om vilka ämnen som skulle kunna vara relevanta för en vidareutbildning hade företagen inledningsvis svårt att uttrycka några specifika behov.

– Ingen pratade då om Industri 4.0 och additiv tillverkning men från att inte riktigt kunna beskriva vad de behövde så ville plötsligt alla ha kurserna. Fler företag fick upp ögonen för oss och vi nådde längre ut till företag också utanför regionen, säger Kristina Eriksson, doktor i maskinteknik på Högskolan i Väst och projektledare för ProdEx.

Kristina Eriksson. projektledare ProdEx

ProdEx är ett projekt finansierat av KK-stiftelsen där Högskolan i Väst tillsammans med näringslivet erbjuder skräddarsydda kurser som leder till expertkompetens i produktionsteknik. Syftet med ProdEx är att ge nyckelpersoner hos företag kompetenslyft för kunskapsintensiv företagsutveckling och innovation inom produktionsteknik. Utbildningarna är korta och omfattar två och en halv högskolepoäng under en femveckorsperiod.

– Det nära samarbetet med företagen har varit väldigt viktigt. Vi försöker anpassa både ämnen och former till företagens behov. Konceptet med korta kurser under en begränsad period gör att deltagarna kan medverka samtidigt som de arbetar. Många moment sker visserligen på distans men samtidigt vill deltagarna gärna ha fysiska träffar för det ger dem en möjlighet att utveckla sitt nätverk, säger Kristina Eriksson.

Siemens är ett av företagen som deltagit i flera av utbildningarna inom ProdEx.

– Samproduktionen med näringslivet är en chans för oss att påverka och utforma framtida kurser. Den ger oss en djupare inblick och ger oss som företag ett inflytande över vad som ska vara med i kurserna, säger Ted Hendberg som är Siemens företagsrepresentant i projektet.

Samtidigt framhåller Ted Hendberg att det är en fördel att kurserna inte blir allt för företagsspecifika.

– Fördelen med just ProdEx-kurserna är att man får ett brett perspektiv som man sedan får applicera på sitt eget företag. På så vis blir det en ögonöppnare och hjälper oss att inte bli för hemmablinda.

Bredden på kurserna är stor och omfattar allt ifrån robotsimulering till kurser i förhandlingsteknik. Deltagarna göra laborationer på Högskolans Västs produktionstekniska centrum men man samarbetar även med RISE och har möjlighet att använda deras laboratorium i några av kurserna. Kurserna omfattar även praktiska case där de flesta väljer att jobba med exempel från den egna verksamheten, enligt Kristina Eriksson.

–  Jag är ibland också lärare på kurserna och studenterna är väldigt engagerade. Många uppskattar att få kompetensutveckla sig på arbetstid och att de har egen arbetslivserfarenhet gör att det blir ett väldigt bra utbyte deltagarna emellan.