Lärosäten får 38 miljoner för nya rekryteringar

KK-stiftelsen har beviljat medel till åtta lärosäten som får totalt 38 miljoner kronor inom ramen för programmet Rekryteringar. Antalet ansökningar var i år rekordhögt.
– Det är glädjande så många miljöer ser att nyrekryteringar är en viktig pusselbit för att utvecklas, säger Eva Schelin, vd på KK-stiftelsen.

(2020-12-15)

Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen

KK-stiftelsens program Rekryteringar erbjuder delfinansiering av professorer, internationella gästprofessorer, biträdande lektorer och lektorer samt adjungeringar till såväl akademi som näringsliv.

Inför hösten utlysning var intresset rekordstort. 39 ansökningar inkom, varav 20 projekt beviljades.

– Det var dubbelt så många ansökningar som vi brukar få, säger Malin Henningsson, programansvarig för Rekryteringar på KK-stiftelsen.

Karlstads universitet fick hela fem ansökningar beviljade för satsningen på datavetenskap.

Kungliga konsthögskolan beviljas en adjungerad professor i arkitektur på 20 procent, arkitekt Joakim Lyth, kreativ ledare för Wingårdhs Arkitektkontor i Stockholm och Malmö.

– Detta är första gången Kungliga Konsthögskolan beviljas finansiering av KK-stiftelsen, så det är extra roligt, säger Malin Henningsson.

Linneuniversitetet får stöd till en biträdande lektor i trä och maskininlärning, en professor i skogsbrukets digitalisering och en professor i träbyggnadsarkitektur.

– Linnéuniversitetet visar på ett mycket starkt engagemang från näringslivet i deras satsningar, där både IKEA och Södra Skogsägarna går in med stora summor kontanta medel för att tillsammans med KK-stiftelsen finansiera dessa rekryteringar. Det ska bli oerhört spännande att följa denna miljös utveckling framöver, säger Malin Henningsson.

Malin Henningsson, KK-stiftelsen

Högskolan i Jönköping får stöd till att rekrytera en Lektor i företagsekonomi med inriktning mot tillämpad forskning inom ägande och familjeföretagande.

Det som kännetecknar framgångsrika ansökningar är, enligt Malin Henningsson, att de tydligt beskriver en ambition om hur lärosätet vill utvecklas. Därefter identifierar de kompetenser som saknas och behöver kompletteras och använder programmet Rekryteringar för att fylla dessa luckor.

– Det krävs ett långsiktigt arbete för att göra detta på ett bra sätt. Framgångsrika ansökningar kommer också från miljöer som har ett nära samarbete med näringslivet och de har tillsammans identifierat intressen och behov som varit guidande i arbetet med ansökningarna, säger Malin Henningsson som uppmanar alla högskolor och nya universitet att undersöka hur programmet Rekryteringar skulle kunna användas för att stärka kapaciteten.

Faktaruta: Lärosätena som fick beviljades medel inom programmet Rekryteringar:

  • Högskolan i Borås
  • Högskolan i Jönköping
  • Högskolan Väst
  • Karlstads universitet
  • Kungliga konsthögskolan
  • Linnéuniversitetet
  • Mittuniversitet
  • Mälardalens högskola