Mångårig satsning på forskning om hjärnhälsa

KK-stiftelsen, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, och tolv företag satsar tillsammans drygt 120 miljoner i ett mångårigt forskningsprojekt kring hjärnhälsa. Det som ska studeras är sambanden mellan fysisk aktivitet och friska hjärnfunktioner ur ett hållbart perspektiv.
– Forskningsprofilen E-PABS är ett unikt projekt med tydlig agenda och en samhällsnyttig potential, där välmeriterade forskare och kompletterande företag samarbetar. Ökad kunskap om sambanden mellan fysisk aktivitet och hjärnans funktion kan ge möjlighet att optimalt anpassa och implementera träning och fysisk aktivitet i olika livssituationer, populationer och åldrar, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.

Pressmeddelande 2021-06-21

Inom Center of Excellence in Physical Activity, Healthy Brain Functions and Sustainability, E-PABS, kommer bland annat epidemiologiska studier att utföras via befintliga databaser, men nya data ska också samlas in för att bland annat studera hjärnans plasticitet och blodflöde i samband med fysisk aktivitet.

– Vi vill förstå mer om hur fysiska aktivitetsmönster påverkar våra hjärnor och hur hållbara rörelsekulturer kan stödjas i samhället, i arbetslivet och privatlivet för att på ett effektivt och attraktivt sätt bidra till ett hälsofrämjande för alla. Därför inkluderar vår forskning aktivt även människor med fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar så att nya innovationer av tjänster och produkter kan anpassas också efter deras behov, säger Maria Ekblom docent och projektledare för E-PABS vid GIH.

KK-stiftelsen beviljar drygt 47 miljoner kronor till projektet vid GIH, inom ramen för programmet Forskningsprofiler. Tillsammans med lärosätets eget bidrag och stöd från tolv företag landar summan på drygt 120 miljoner totalt under åtta år med start under 2021. Medverkande företag är Avonova Hälsa, Saab, Skandia, Ikea, HPI Health Profile Institute, Itrim, Sats, BioArctic, AbbVie, Permobil, Monark Exercise och Storytel.

– En ökad kunskap om effekter av tidiga insatser och förebyggande hälsa är mycket viktigt. Genom detta samarbete kan vi tillsammans aktivt höja vetskapen om fysisk aktivitet, prestation och hjärnhälsa. Med tjänster och erbjudanden som medför en förbättrad hälsa får vi positiva effekter för såväl den enskilde individen, näringslivet och samhället i stort, säger Stina Liljekvist, Chef Strategisk Kommunikation & Marknad och Ordförande Idéer för Livet, Skandia.

– Inom vårt program Forskningsprofiler får Sveriges högskolor och nya universitet möjlighet att söka medel för att på ett systematiskt sätt, under en längre tid, utveckla och befästa en internationellt konkurrenskraftig forskningsprofil inom ett väl avgränsat och för näringslivet relevant kunskapsområde. Tidigare utvärderingar och erfarenheter av programmet visar goda resultat både vad gäller vetenskaplig kvalitet och stor nytta, inte minst för medverkande företag och samhället, säger Eva Schelin.

Kontaktpersoner
Mattias Jarl, programansvarig KK-stiftelsen, mattias.jarl@kks.se
Maria Ekblom, docent och forskningsledare, GIH, maria.ekblom@gih.se
Eva Högström, kommunikationsansvarig KK-stiftelsen, eva.hogstrom@kks.se

Maria Ekblom, docent och forskningsledare vid Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
Foto: Thomas Carlgren.

—–

Beviljade medel inom Forskningsprofiler juni 2021

E-PABS-Ett center of excellence i fysisk aktivitet, hälsosamma hjärnfunktioner och hållbarhet
Lärosäte: GIH
Period: 2021-11-01 – 2029-10-31
Summa: 47 523 779 kronor

NeoPulp-Nytt perspektiv till egenskapsutveckling hos massafibrer
Lärosäte: MiUN
Period: 2021-09-01 – 2029-08-31
Summa: 49 200 000 kronor