Mångmiljonsatsning på kompetens för näringslivets klimatomställning

Nu öppnar Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling, KK-stiftelsen, en utlysning som ska bidra till kompetens för näringslivets klimatomställning. – Vi vill se stora, långsiktiga satsningar där lärosätena som söker medel samverkar med regioner, kommuner och företag för att hitta nya lösningar för kursutformning, studentrekrytering och andra utmaningar i kompetensförsörjningsarbetet, säger KK-stiftelsens vd Eva Schelin.
En hand som håller i en blomma mot solen.
Bild: Johnér

Pressmeddelande 2022-06-21

Sveriges övergripande klimatpolitiska mål är att nettoutsläppet av växthusgaser inom landet ska vara noll år 2045. För att uppnå målet och klara klimatomställningen behöver företagen ökad tillgång till rätt kompetens. Nu satsar KK-stiftelsen på näringslivets kompetensförsörjning genom att stödja ett antal projekt med upp till 25 miljoner kronor under sex år. I projekten kommer lärosäten, tillsammans med näringsliv och andra parter, ta fram och genomföra utbildningar på avancerad nivå som ger kompetens att hantera klimatomställningen.

Ökad tillgång till rätt kompetens är en viktig förutsättning för näringslivets omställning. Det krävs nya tekniska lösningar, men också förmåga till systemperspektiv och anpassning av ekonomiska, sociala och kulturella sammanhang. Utökad kompetens inom digitalisering och automatisering, elektrifiering, processteknik, cirkulär ekonomi och hållbara affärsmodeller är bara några exempel. De nya utbildningarna kommer att riktas till redan yrkesverksamma men också till en bredare målgrupp.

– Förutom våra 22 målgruppslärosäten, högskolor och nya universitet, erbjuder vi den här gången alla svenska lärosäten och forskningsinstitut att delta som partners och erhålla medel. På så vis täcker vi in delar av landet där inga lärosäten inom vår ordinarie målgrupp är lokaliserade, och där klimatomställningen i vissa regioner redan innebär ett mycket stort behov av kompetens, säger Eva Schelin.

Fakta

• Totalt avsätts 75 miljoner för satsningen (ersättning för OH-kostnad tillkommer)
• Maximalt belopp att ansöka om per projekt är 25 miljoner kronor
• Projekttiden ska vara fyra till sex år
• Högskolor, nya universitet samt Umeå universitet och Luleå tekniska universitet kan vara huvudsökande.
• Minst ytterligare ett lärosäte ska finnas med som medsökande.
• Alla lärosäten och forskningsinstitut kan vara medsökande.
• Näringslivspartners ska inkluderas i ansökan
• Projekten ska kompletteras med en företagsforskarskola
• De kurser och program som tas fram ska ge högskolepoäng och vara på avancerad nivå.
• Utlysningen öppnas 21 juni och sista ansökningsdatum är 1 december 2022
• Ansökningarna bedöms av en extern bedömargrupp.

Frukostseminarium – lansering

Utlysningen presenterades vid ett frukostseminarium 21 juni – du kommer inom kort att kunna ta del av en inspelning

Utlysningen

Deadline intresseanmälan – 15 september

Deadline för ansökan – 1 december, kl. 15.00