Möt KK-stiftelsens bedömare

I en kort serie får du här möjlighet att möta personer som deltar i KK-stiftelsens bedömargrupper och granskar och bedömer ansökningar.

Först ut att berätta om sitt engagemang och varför hon valt att engagera sig i KK-stiftelsens bedömningsarbete är psykologiprofessorn Jessica K Ljungberg.

Jessica Körning Ljungberg, professor psykologi
Jessica Körning Ljungberg

Först stort grattis – du fick nyligen Nordeas Norrlandsstiftelses vetenskapliga pris! Vad innebär det?

– Tusen tack, det känns fantastiskt roligt och hedersamt att min forskning blir uppmärksammad på detta fina sätt. Min forskning är rätt bred. Jag har rört mig från att studera hur människans uppmärksamhet och minnesförmåga fungerar i olika miljöer – under koncentration, i alarmsituationer, i specifika grupper så som piloter med mera – men även hur olika dagliga aktiviteter, yrke eller flerspråkighet påverkar våra hjärnor till att hålla sig i bättre form.

Förutom att du är professor i teknisk psykologi vid Luleå tekniska universitet så sitter du också med i en bedömargrupp hos KK-stiftelsen. Kan du berätta mer?

– Det stämmer. Jag sitter med i KK-stiftelsens beredningsgrupp för utlysningen som heter Synergi. Jag har varit med under en omgång och har glädjen att få delta även nästa år. Synergiutlysningen är spännande eftersom den kräver samverkan mellan akademi och näringsliv och gärna där flera olika aktörer medverkar och kan arbeta mot att lösa nya spännande problem. Något som i sin tur kan leda till viktiga innovationer för landet. Syftet är att det ska uppstå en synergi i samarbetet mellan inblandade aktörer. Att delta i en bedömargrupp hos en större forskningsfinansiär är inte bara något som stärker varje forskares CV, utan även något som berikar kompetensutveckling eftersom man får möjlighet att härligt och engagerat förkovra sig i forskningens framkant.

Ett viktigt inslag i KK-stiftelsens finansiering till lärosäten är att projekten ska ske i samverkan med näringslivet, hur ser du på det?

– Jag tycker att samverkan mellan akademi och näringsliv är jätteviktigt för vårt land och för att vi ska kunna hålla oss i utvecklingens framkant och vara med där det händer. Därför vill jag också gärna vara med i en beredningsgrupp som får bidra till att spännande projekt sätts igång och att duktiga forskare får fortsätta arbeta med viktiga saker.

Till sist, Hur ser du på psykologins roll i samhället och särskilt i de tekniska sammanhangen?

– Psykologi är det mest spännande området av alla tycker jag. Överallt där människor finns, så finns psykologin. I allt vi gör och i alla interaktioner med människor eller teknik kan vi studera beteenden och upplevelser men även biologiska aktiviteter. Utifrån detta går det sedan att dra slutsatser som kan förbättra förståelsen för mänskliga relationer, dynamik i grupper och ledarskap samt också till exempel vara till hjälp vid design av nya innovationer med mera.

Om KK-stiftelsens bedömargrupper

KK-stiftelsen utlyser två gånger per år en serie program att söka medel från. Under 2021 har 58 experter engagerats i KK-stiftelsens bedömargrupper som granskar inkommande ansökningar. Därutöver har drygt 160 internationella sakkunniga anlitats för bedömning av ansökningar (peers).