Ny metod ska möjliggöra snabbare blodprovsanalyser

Nu ska nya metoder tas fram för att snabbare och billigare analysera stora mängder blodprover. Det ska göra det möjligt att mer effektivt spåra hälsofarliga kemikalier och tidigt upptäcka sjukdomar. KK-stiftelsen beviljar nära sex miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Örebro universitet som ska ske i samverkan med näringsliv – och där man bland annat ska använda sig av artificiell intelligens.
Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi, leder det nya projektet tillsammans med Matej Orešič, professor i medicinsk vetenskap. Foto: Jesper Mattson, Örebro universitet

Nu ska nya metoder tas fram för att snabbare och billigare analysera stora mängder blodprover. Det ska göra det möjligt att mer effektivt spåra hälsofarliga kemikalier och tidigt upptäcka sjukdomar. KK-stiftelsen beviljar nära sex miljoner kronor till ett forskningsprojekt vid Örebro universitet som ska ske i samverkan med näringsliv – och där man bland annat ska använda sig av artificiell intelligens.

Vägen från ett nytaget provrör med blod eller saliv till ett färdigt testresultat är lång. Inte minst under pandemin har det också blivit tydligt hur svårt det är att hantera ett stort antal prover. Genom att använda maskiner och automatisera stora delar av testprocessen ska nu fler prover kunna analyseras på kortare tid – till nytta för både sjukvård och forskning.

– Vi ser mycket god potential i det här forskningsprojektet där den vetenskapliga kärnfrågan handlar om att utveckla dataanalys och provtagningsuppgifter för att studera miljöfarliga ämnens påverkan på hälsan. Målen är ambitiösa och arbetet har möjlighet att bidra till den vetenskapliga frontlinjen. Näringslivspartners är väl integrerade och vi ser goda möjligheter för industrin att både bidra i forskningen och att använda och utveckla resultaten, säger Eva Schelin, vd KK-stiftelsen.

Projektet ska ledas av Örebroforskarna Tuulia Hyötyläinen, professor i kemi och Matej Orešič, professor i medicinsk vetenskap. Förutom KK-stiftelsen bidrar Örebro universitet och medverkande företag med ytterligare medel, totalt landar satsningen totalt på drygt 12 miljoner kronor. Fokus ligger på att utveckla metoder som kan användas vid forskning inom två områden – metabolomik och exposome – där snabb behandling av stora mängder blodprover är viktiga.

– Vi vill lyfta dagens metoder till en nivå och göra dem så robusta att vi kan automatisera processen, säger Tuulia Hyötyläinen.

Projektet kommer också att utvärdera ett nytt sätt att kraftigt förenkla att ta själva blodprovet. Ett av de medverkande företagen arbetar med en produkt som gör det möjligt att på ett snabbt och smärtfritt sätt ta provet.

– Du kan till och med ta provet hemma, på egen hand. Det här har väckt ett stort intresse, inte bara på grund av covid. Det blir billigare och du känner inte av någon nål när du tar provet, säger Matej Orešič.

Mer information
Projektet, som heter Utveckling av verktygslåda för exposom- och metabolomiska analyser, beviljas över en fyraårsperiod inom KK-stiftelsens synergiprogram. Målet för programmet är att forskare tillsammans med flera företag bidrar till vetenskaplig utveckling och samtidigt skapar nytta för företag. I det här projektet är det fyra självständiga delprojekt som tillsammans ska bilda synergi genom att besvara en gemensam frågeställning. Totalt satsas drygt 12 miljoner på det nya forskningsprojektet, varav KK-stiftelsen bidrar med nära sex miljoner.

Ytterligare beviljade synergiprojekt 2022

Satsning på forskning om fysisk aktivitet och parasport vid GIH
Forskning ska ge smartare och säkrare uppkopplade prylar (MAU)
Örebroforskare får medel för att undersöka läkemedels påverkan på inflammation (ORU)