Örebroforskare får medel för att undersöka läkemedels påverkan på inflammation

Människor som drabbas av hjärt- och kärlsjukdom eller bröstcancer har ofta en pågående inflammation som påverkar sjukdomen. Nu beviljar KK-stiftelsen 12 miljoner kronor till ett projekt där Örebroforskare tillsammans med företag ska undersöka hur nya läkemedel påverkar inflammationen. Målet är att lägga grunden för bättre behandlingar vid svåra sjukdomar med inflammatorisk komponent.

Pressmeddelande 2022-05-17

Forskare vid Örebro universitet
Karin H Franzén, Magnus Grenegård och Anna Göthlin-Eremo vid Örebro universitet

Förutom KK-stiftelsen bidrar också sju företag och Örebro universitet med medel. Totalt kommer satsningen att omfatta 29 miljoner kronor. Forskningsprojektet kommer att ledas av Karin H Franzén som är docent i biomedicin vid Örebro universitet. De sju företagen som är med i projektet är Aptahem, Attgeno, BioReperia, Buzzard Pharmaceuticals, Lipum, Thermo Fisher Scientific, Toleranzia. I projektet deltar också Linköpings universitet, Region Örebro län och National Hellenic Research Foundation i Aten.

– De förväntade resultaten bedöms kunna driva forskningsfronten framåt och leda till kunskap om nya behandlingsalternativ inom området. Vi ser också att syftet med att bygga upp en biobank kan skapa goda möjligheter för forskargruppen på den internationella vetenskapliga arenan. Projektplanen har utarbetats gemensamt av forskargruppen och de medsökande företagen, och vi bedömer att nyttan för medverkande näringsliv är god, säger Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen.

– Vi vill klargöra potentiella läkemedelskandidaters gynnsamma påverkan på inflammation vid olika sjukdomar. Vi undersöker sjukdomar som har snarlika inflammationsmekanismer – kärlsjukdomar, blodpropp och bröstcancer, säger Karin H Franzén.

– Vi kommer bland annat att undersöka läkemedelseffekter i cell- och vävnadsmodeller för att lära oss mer om dessa kandidatsubstansers verkningsmekanismer. Förhoppningen är att läkemedlen på sikt ska komma patienter till nytta, säger Anna Göthlin-Eremo, forskare i biomedicin, Örebro universitet.

Korta fakta

Projektet beviljas medel över en fyraårsperiod inom KK-stiftelsens synergiprogram. Målet för programmet är att forskare tillsammans med företag bidrar till vetenskaplig utveckling och samtidigt skapar nytta för företag. Det är tre självständiga delprojekt som tillsammans bildar en synergi genom att besvara en gemensam kärnfråga. I det här projektet finns alla delprojekt inom forskningsmiljön Cardiovascular Research Centre, CVRC, Örebro universitet.

Ytterligare beviljade synergiprojekt 2022

Satsning på forskning om fysisk aktivitet och parasport vid GIH
Forskning ska ge smartare och säkrare uppkopplade prylar (MAU)
Ny metod ska möjliggöra snabbare blodprovsanalyser (ORU)