Över 120 miljoner till unik forskarskola inom smart industri

KK-stiftelsen har beviljat 44,3 miljoner kronor till Forskarskolan Smart Industry Sweden, ett unikt samarbete mellan fem lärosäten. Tillsammans med företagens och lärosätenas investeringar omfattar satsningen 121,2 miljoner kronor.
- Lärosätenas spetsforskning inom smart industri kommer nu till stor nytta för företagen, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

(18 december 2019)

Forskarskolan är ett unikt samarbete mellan Högskolan Väst, Högskolan i Skövde, Jönköping University, Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet, och skapar en unik forskningsbredd med enorm potential. Smart Industry Sweden kommer att utgöra en strategisk plattform för samarbete både mellan lärosäten och mellan de företag som medverkar, och bidra till att stärka Sveriges konkurrenskraft.

– För att upprätthålla vår konkurrenskraft inom virtuell tillverkning och för att stärka vår kunskap inom andra områden inom industrin 4.0 är det viktigt för oss att delta i den industriella forskarskolan ”Smart Industry Sweden”, säger Marcus Frantzén, Senior Manager Manufacturing Research and Simulation, Manufacturing Engineering Power Systems, Volvo Car Corporation. Förutom ökad kunskap tror vi också att nätverket som skapats genom Smart Industry Sweden, inklusive företag, universitet och individer, kommer att stärka vår framtida konkurrenskraft ytterligare.

Forskarskolan har initialt fyra olika områden som utgår från industrins önskemål och utmaningar:
• Smart industri – möjliggörande teknologier
• Smart industri – strategier för digital omställning
• Smarta fabriker, arbetsmetoder och produktionssystem
• Smarta produkter och tjänster, material och tillverkningsprocesser

– Smart industri skapar en sammanhållen grupp industridoktorander som kommer att vara framtida nyckelpersoner för industriell/akademisk samverkan i Sverige, säger Kristina Säfsten, direktör för forskarskolan och professor vid Jönköping University.

Forskarskolan startar 2020 och doktoranderna kommer att påbörja sina projekt i september. Under våren 2020 finns det möjlighet för ytterligare företag att ansluta till initiativet, och en andra grupp doktorander kommer att starta om två år. Genom forskarskolans gemensamma aktiviteter får doktoranderna inom Smart Industry Sweden redan från början ett brett nätverk inom svensk industri. Samtliga kommer att ha handledare från ett eller flera lärosäten, samt mentorer från företagen.

– Syftet är att snabbt kunna dela ny strategisk kunskap i nätverket av experter både från företag och akademi som tillsammans kommer leder svensk industri framåt, säger Eva Schelin, KK-stiftelsen. Företagsforskarskolan kommer också att ha ett erfarenhetsutbyte med andra företagsforskarskolor i Sverige.