Över 221 miljoner kronor till utveckling av starka forsknings- och utbildningsmiljöer

KK-stiftelsen har beviljat 221 miljoner kronor till forsknings- och utbildningsprojekt inom KK-miljöerna vid Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University samt Mittuniversitetet.

(2020-12-16)

De fem lärosätena ingår i KK-stiftelsens program KK-miljöer, som är ett verktyg för lärosätesledningarna att på ett långsiktigt och strukturerat sätt utveckla profilerade forsknings- och utbildningsmiljöer. KK-miljöerna får medel från KK-stiftelsen baserat på årliga verksamhetsplaner som pekar ut den framtida utvecklingen för KK-miljöerna. Alla projekt bedrivs i nära samverkan med näringslivet vilket säkrar ett snabbt nyttiggörande.

Högskolan i Halmstad, som nu går in i sitt sista år som KK-miljö, beviljas 79,8 miljoner kronor för tre nya forskningsprojekt, en rekrytering av en gästprofessor, ett stort utbildningsprogram riktat till yrkesverksamma, samt en ny forskningsprofil. Satsningarna ligger inom ramen för KK-miljön Forskning för innovation som är fokuserad kring profilområdena Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen.

– I snart tio år har Högskolan i Halmstad varit en KK-miljö med särskilda förväntningar att samarbeta med näringslivet samt profilera vår forskning och utbildning på avancerad nivå. Vi satte upp ambitiösa mål och de senaste tre åren har det hänt fantastiskt mycket, lite som en ketchupeffekt. Med KK-miljön har vi lyckats att stärka vår karaktär som ett innovationsdrivande lärosäte, skapat spännande gränsöverskridande samarbeten och utvecklat forskningsspets, säger Thorsteinn Rögnvaldsson, programchef för Högskolan i Halmstads KK-miljö Forskning för innovation.

Thorsteinn Rögnvaldsson, programchef för Högskolan i Halmstads KK-miljö Forskning för innovation

Den enskilt största satsningen är en forskningsprofil inom informationsdriven vård och implementeringsforskning. I profilen, som heter CAISR Health, möts forskning om utveckling av verktyg med artificiell intelligens och forskning om hur dessa verktyg kan implementeras inom vården. Forskningen görs i nära samarbete med Region Halland och svenska företag.

–  Det har varit spännande att se den utvecklingsresa som Högskolan i Halmstad har gjort och att profilområdet hälsoinnovation har nått en så hög nivå, säger Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen.

Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen

Så mycket beviljades de fem KK-miljöerna:

Högskolan i Halmstad: Sex projekt beviljades totalt 79,8 miljoner kronor.

Högskolan i Skövde: Fem projekt beviljades totalt 42,1 miljoner kronor.

Högskolan Väst: Sex projekt beviljades totalt 13 miljoner kronor.

Jönköping University: Åtta projekt beviljades totalt 66,6 miljoner kronor.

Mittuniversitet: Sju projekt beviljades totalt 19,7 miljoner kronor.