Rekryteringar får Karlstad att växa

Karlstads universitets forsknings- och utbildningsmiljö inom datavetenskap bidrar till regionens tillväxt och konkurrenskraft. Nu beviljar KK-stiftelsen medel som stärker miljön ytterligare.
– Den här satsningen gör att vi kommer att kunna stärka vår spetskompetens, säger Anna Brunström, professor i datavetenskap.

(2020-12-15)

När Karlstads universitet inledde satsningen inom datavetenskap för tjugo år sedan kunde få ana hur viktigt ämnet skulle komma att bli. Men idag är behovet av utbildning, forskning och utveckling av nya tjänster inom området större än någonsin. Lärosätet har valt att fokusera på tre områden: datakommunikation, datasäkerhet och mjukvaruutveckling.

– Vi har målmedvetet byggt på våra styrkor och det har gjort att vi har nått en internationell spets när det gäller forskning inom framför allt datakommunikation och datasäkerhet, säger Anna Brunström.

Anna Brunström, Karlstads universitet

Nu tar Karlstad universitet nya steg med stöd av KK-stiftelsens program Rekryteringar.

Programmet stöttar lärosäten genom att delfinansiera professorer, internationella gästprofessorer, biträdande lektorer och lektorer samt adjungeringar till såväl akademi som näringsliv. I den senaste utlysningen beviljades fem ansökningar från datavetenskap på Karlstads universitet.

Tre av tjänsterna är knutna till redan namngivna personer:

  • Jaap-Henk Hoepman från Radboud University och Groeningen University tillträder som gästprofessor inom säkerhet och personlig integritet.
  • Simone Ferlin från Ericsson är ny adjungerad lektor inom datadriven nätverksoptimering.
  • Johan Garcia från datavetenskapsprogrammet får en adjungerad tjänst hos samarbetspartnern Icomera som utvecklar mobil internetuppkoppling för kollektiva transportmedel.

– De här satsningarna kommer att ytterligare stärka vårt samarbete med näringslivet genom att vi överför kunskap mellan oss och våra samarbetspartners. Jaap-Henk Hoepman är en internationell expert inom säkerhet och personlig integritet som kommer att vara här på deltid under ett år. Sedan är avsikten att samarbetet ska fortsätta även efter projektets avslutning, säger Anna Brunström.

Två av de beviljade ansökningarna rör två nya tjänster inom datavetenskap:

  • En lektor inom AI, maskininlärning och data science.
  • En lektor inom operativsystem, realtidssystem och Internet of Things, IoT

– Genom att stärka och bredda vår kompetens inom dessa områden ser vi också möjligheten att hitta nya potentiella samarbetspartners som har behov av dessa lösningar, säger Anna Brunström.

Karlstads universitet jobbar i nära samarbete med näringslivet i regionen. Bland annat genom Compare, ett kluster av 100 företag, organisationer och individer med målet att göra Värmland till en attraktiv digital region, med nationell och internationell spets.  
Magnus Bårdén är vd för Compare och han tycker att KK-stiftelsens stöd till datavetenskap är mycket glädjande.

– Vi har ett jättenära samarbete med Karlstads universitet och när det gäller den digitala spetskompetensen är universitetet enormt viktigt för både regionens attraktionskraft och företagens konkurrenskraft. Det är fantastiskt bra och viktigt för Värmland att vi får den här typen av satsningar som KK-stiftelsen nu möjliggör, säger han.

Magnus Bårdén, vd för Compare

Ett projekt som pågår just nu är bland annat Digital Well Arena – en satsning på att utveckla framtidens digitala hälsotjänster. Här ingår förutom Compare även Region Värmland som också välkomnar beskedet om att forskningen inom datavetenskap ytterligare stärks på Karlstads universitet. Anders Olsson är strateg inom smart specialisering på Region Värmland.

– Arbetet med att digitalisera välfärdstjänster handlar inte om att vara bra på något utan om att vara bra för någon. Det är man genom att utveckla nya tjänster som skapar värde ner på individnivå. Detta förutsätter ett nära samarbete mellan forskning, det privata och det offentliga och att KK-stiftelsen nu beviljat medel för att Karlstads universitet ytterligare kan stärka sin forskningsprofil är mycket glädjande, säger han.

Anders Olsson, Region Värmland