Stiftelsens analyschef tackar för sig efter 15 år

Efter 15 år går nu KK-stiftelsens analyschef Stefan Östholm vidare mot nya äventyr, bland annat blir det mer windsurfing.
– Flera av våra målgruppslärosäten har under den här tiden utvecklats fantastiskt väl och KK-stiftelsen har varit en mycket viktig finansiär. De som insett fördelen med att fokusera, profilera sig och våga stödja uppbyggnaden av starka miljöer har kommit långt. Vi ser flera grupper som är världsledande. De äldre lärosätena får se upp, säger han.

Nyhet 2021-12-21

Under åren på KK-stiftelsen har Stefan Östholm varit verksamhetschef, dvs chef för finansieringsprogrammen, analys- och utvärderingschef och även fungerat som rådgivare till vd. Under de här 15 åren har inte bara stiftelsens målgruppslärosäten gjort en resa. Det har också stiftelsen gjort. Stefan ser tillbaka på flera förändringar som bidragit till att stiftelsen uppvisar tydliga resultat av sin finansiering.

Stefan Östholm. Foto: Denny Lorentzon
Stefan Östholm. Foto: Denny Lorentzon

– Jag vill börja med att säga tack för den här spännande tiden. När jag tittar tillbaka är en viktig milstolpe hur stiftelsen utvecklat programportföljen och därmed bidragit till att ett stort antal starka utbildnings- och forskningsmiljöer byggts upp. Genom de tydliga kraven på samproduktion når stiftelsen ett stort antal företag i hela landet – olika branscher, stora och små företag – på ett unikt sätt. Vi ser också en ökning i hur näringslivet har flera samarbetslärosäten som på längre sikt kan medverka i deras kompetens- och kunskapsutveckling. På så sätt har vi fått mer strategiska lärosäten som driver sin egen utveckling. Särskilt tydligt är detta i de så kallade KK-miljöerna. Här har vi nog bara sett början av resan, det är otroligt spännande. De äldre lärosätena får se upp!

– Stiftelsen har under åren byggt upp kunskap och kompetens genom en omstrukturering av kansliet, nya medarbetare, höjd kunskapsnivå – och framförallt utvecklat en nära, strategisk dialog med våra målgruppslärosäten.

– Vi har bibehållit och samtidigt utvecklat vårt unika sätt att finansiera forskning och utbildning på avancerad nivå. Vi pekar fortfarande inte ut ämnesområden. Vi ställer fortsatt krav på aktiv och reell samproduktion för att bidra till att stärka svensk konkurrenskraft. Det är inte konkurrensen som avgör om man får pengar eller inte, utan vi ställer krav på kvalitet och finansierar det som är bra.

– Jag vill också lyfta våra kompetensutvecklingsprogram Expertkompetens och Företagsforskarskolor som bidrar till många specialister inom näringslivet och ofta inom branscher som normalt inte har den högre utbildningsnivån på sina medarbetare som till exempel gjuteribranschen, trähusbyggnation med flera. Här är stiftelsen en stor finansiär och i flera fall den största.

Hur ser du framåt på stiftelsens utveckling?

– Det har skett en föryngring av personalstyrkan under senare år, men det är god överbryggning och kontinuitet i kompetens samtidigt som ny kompletterande kompetens tillkommit. Det finns en mycket bra och stabil grund för att vidareutveckla verksamheten nu när det är stärkt fokus på att stödja uppbyggnaden av starka forsknings- och utbildningsmiljöer. Kapitalet är större än någonsin. Lärosätena har stärkt sin kvalitet och är redo för att ta ytterligare steg. Det ser mycket bra ut – men det är viktigt att våga gå före, pröva nya metoder och sätt. Kopiera inte för mycket av det som andra gör!

Till sist, vad ska du göra nu?

– Jag har många olika intressen som lockar och vill ha större frihet till dem. Jag tänker windsurfa mer och det kan man bara göra när det blåser mycket, så det krävs flexibilitet. Det blir mer tid tillsammans med min fru och våra barns familjer. Vi har fyra barnbarn som nu kan få betydligt mer av min tid, två hus som kräver sitt och en massa mer. Ett och annat uppdrag lär det bli i egen regi. Men det blir ingen mer anställning igen. Den dörren är stängd.