Stort intresse för satsning på kompetensutveckling

KK-stiftelsens extra utlysning i spåren av pandemin gav stort gensvar bland högskolor och nya universitet. Nu beviljar KK-stiftelsen 39 miljoner kronor till satsningar som på kort tid ska bidra till kompetensutveckling för näringslivet.

(17 juni 2020)

Totalt inkom 37 ansökningar till den särskilda utlysning som KK-stiftelsen gjorde i början av maj och som syftar till att ge högskolor och nya universitet möjlighet att stötta företag drabbade av coronakrisen med vidareutbildningar på avancerad nivå och forskarnivå. KK-stiftelsen har nu beslutat att bevilja 17 ansökningar till ett belopp om totalt drygt 39 miljoner kronor.

– Ansökningarna har en tydlig inriktning på kompetensutveckling men vi ser också att lärosätena tagit intryck av pandemin i sig. Flera ansökningar fokuserar till exempel på hur globala försörjningskedjor kan bli mer tillförlitliga och andra tar upp behovet av digitalisering av både utveckling, produktion och utbildning, säger Eva Schelin, vd på KK-stiftelsen.

Eva Schelin
Eva Schelin, vd för KK-stiftelsen

Den särskilda utlysningen är unik för KK-stiftelsen genom inriktningen på företag och branscher som är särskilt drabbade av coronakrisen. Även den relativt korta tiden fram till att de beviljade projekten ska ge effekt skiljer sig från KK-stiftelsens ordinarie finansieringsverksamhet.

– Vi ställer denna gång som krav att insatsen ska ge en tydlig effekt i näringslivet inom ett år. Det gör vi för att behovet i näringslivet är här och nu och för att vara ansvarsfulla med det kapital som vi förvaltar. De projekt som nu har beviljats kommer att påbörjas omedelbart efter sommaren, säger Eva Schelin.

Ett av de lärosäten som beviljas anslag är Högskolan Dalarna som får drygt en miljon kronor för kompetensutveckling som ska stärka turistnäringen. Finansieringen gör det möjligt att erbjuda uppsagda och permitterade utbildningar som ska ge verktyg för att bedriva turism i enlighet med FN:s globala mål.

– Turistnäringen har drabbats hårt och nu får vi chansen att hjälpa dem som drabbats att vidareutbilda sig och komma tillbaka till ett nytt normalläge med en mer långsiktig och hållbar turism, säger Martin Norsell, rektor på Högskolan Dalarna.

Martin Norsell, rektor Högskolan Dalarna. Fotograf: Per Eriksson

Örebro universitet får tre miljoner för att bygga ut den befintliga satsningen på kompetensutveckling inom AI-området.

– I en tid då många är permitterade kan vi ge fler chansen att kompetensutveckla sig inom AI. Tillsammans med KK-stiftelsen bygger vi nu broar till den framtid som kommer efter Corona-pandemin, säger Johan Schnürer, rektor på Örebro universitet.

Följande projekt beviljades medel:

Titel Lärosäte Belopp
ProdKomp: Kompetensutveckling för näringslivet – produktionsteknik​ Högskolan Väst​ 3 000 000​
Kompetensutveckling och livslångt lärande inom intelligent industri​ Högskolan i Gävle​ 2 359 901​
Stöd till industri för en grön omställning efter covid-19​ Blekinge tekniska högskola​ 1 504 941​
Datadriven beslutsanalys inom affärsanalys​ Malmö universitet​ 919 322​
Vis: Transformation till Elektrifiering​ Högskolan i Skövde​ 2 796 712​
Digitalisering av näringslivet i en globaliserad värld​ Högskolan i Halmstad​ 2 880 000​
Distansbaserad digitaliseringsutbildning för att stötta personer som drabbats av covid-19-effekter (RELIFE)​ Högskolan i Halmstad​ 2 900 000​
‘Resilience’ i turismsystemet​ Högskolan Dalarna​ 1 056 000​
GIH utvecklar friskvårdsföretagens kompetens i sjukdomspreventiv fysisk aktivitet​ Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH​ 857 999​
Webbseminarier för snabbt och effektivt livslångt lärande inom metall- och polymerindustrin (WEBLEARN)​ Stiftelsen Högskolan i Jönköping​ 3 000 000​
SMARTER 2.1​ Örebro universitet​ 3 000 000​
LevelUp – Kompetensutveckling för tillverkningsindustrier påverkade av Coronakrisen.​ Mälardalens högskola​ 3 920 692​
IoT Professionals i Coronatider​ Mittuniversitetet​ 1 002 968​
Kurser inom datavetenskap på avancerad nivå för kompetensutveckling för näringslivet​ Karlstads universitet​ 2 560 411​
Professionellt framtagna digitala lärobjekt i distansundervisning​ Högskolan i Borås​ 2 493 653​
Kompetensutveckling inom Smarter Systems för yrkesverksamma​ Linnéuniversitetet​ 2 059 609​
Augmented Reality och Cybersäkerhet (ARC)​ Mälardalens högskola​ 2 992 650​