Therése Nordström ny medarbetare hos KK-stiftelsen

KK-stiftelsen hälsar Therése Nordström varmt välkommen. Hon har en forskningsbakgrund inom medicinsk mikrobiologi och kommer närmast från Malmö universitet där hon varit föreståndare för Biofilms forskningscentrum för biologiska gränsytor.

Nyhet 2021-01-24

Therése Nordström. Foto: Håkan Röjder

Vad blir din roll på KK-stiftelsen?

– Det pågår ett stort utvecklingsarbete för att stötta utvecklingen av starka forsknings- och utbildningsmiljöer som jag kommer vara med och driva. Jag blir också programansvarig för Företagsforskarskolor. Jag har arbetat hela min karriär inom universitetsvärlden så det ska bli jätteintressant att vända på perspektivet och arbeta hos en finansiär istället. KK-stiftelsen är spännande eftersom alla projekt som beviljas medel sker i samverkan med näringslivet, och att det finns ett så tydligt miljöbyggartänk till nytta för lärosätena. Jag ser verkligen fram emot att jobba på KK-stiftelsen.

Var kommer du närmast ifrån?

– Jag kommer närmast från Malmö universitet där jag varit föreståndare för Biofilms forskningscentrum för biologiska gränsytor. I rollen som föreståndare har jag bland annat stöttat forskare, engagerat externa samverkanspartners till olika projekt och sökt finansiering. Jag har också varit ansvarig för ett forskningsledarskapsprogram på universitetet.

Vad tar du med dig som du hoppas komma till nytta?

– De senaste fem åren har mitt uppdrag varit att leda utvecklingsarbetet av en forskningsmiljö, och mina lärdomar från det hoppas jag kan bli användbara i min nya roll på KK-stiftelsen. Jag tar också med mig erfarenhet från ett flertal samverkansprojekt med företagspartners med olika behov och förutsättningar. Jag har även lång erfarenhet av att söka medel hos olika finansiärer och hoppas det kan bidra till verksamheten.

Till sist… kan du nämna något positivt exempel där samproduktion mellan akademi och näringsliv fungerat som bäst?

– Jag har varit projektledare för en företagsforskarskola och sett hur en sådan satsning ger goda förutsättningar till nära samarbete mellan akademi och företag. Då doktoranderna är anställda på företagen under en hel doktorsutbildning (alternativt till en licentiatexamen) är det en långsiktig investering från både företag och lärosäte. Båda parter lär känna varandras världar och man har tid att tillsammans gå på djupet i forskningsfrågorna.

– Vi hade till exempel företag som önskade komplettera sin kompetensbas med nya tekniker och kunskaper inom mikrobiologi och biofilmer. Doktoranden fick möjlighet att lära sig detta hos oss och sedan ta med sig denna kunskap till företaget. Ett annat exempel var ett algföretag som önskade utreda om deras alger kan nyttjas i hudprodukter, och där Malmö universitets kompetens matchade deras frågeställning. Samproduktionen blir i båda dessa fall både akademiska publikationer och kompetensförstärkning hos företagen.