Totalt 10 miljoner kronor till nydisputerade forskares karriärutveckling

KK-stiftelsen beviljar 10 miljoner kronor till en ny generation forskare vid Örebro universitet, Malmö universitet och Högskolan Väst.

- Projekten möjliggör för nydisputerade att utvecklas till självständiga forskare, säger Mattias Jarl, programansvarig på KK-stiftelsen.
(2019-12-05)
Programmet Prospekt är en möjlighet för forsknings- och utbildningsmiljöer att låta nydisputerade forskare, gärna rekryterade från andra lärosäten, leda och genomföra ett eget forskningsprojekt i samverkan med näringslivspartners. Detta stärker den nydisputerade i utvecklingen mot att bli en självständig forskare och forskningsledare, samt bidrar till utveckling och förnyelse hos deltagande företag.
– Vårt Prospekt-stöd fungerar som en karriärutveckling för forskaren men utvecklar även respektive miljö, säger Mattias Jarl.
Varje ansökan som kom in har bedömts av två internationella vetenskapliga experter per ansökan och av KK-stiftelsens externa bedömargrupp för Prospekt. Stiftelsen har därefter beviljat fem nydisputerade forskare medel till egna projekt som genomförs vid tre olika lärosäten. De beviljade projekten kommer att genomföras i nära samverkan med totalt fjorton företag inom olika branscher.
– Ansökningarna har hållit hög kvalitet, och haft ambitiösa projektplaner med höga och krävande målsättningar, säger Mattias Jarl. Vi ser fram emot att följa dessa forskare och projekten.
Följande projekt har beviljats mellan 1,5 och 2,4 miljoner kronor:
Örebro universitet:
• Nya strategier för att minska inflammation, trombos och fibros i kardiovaskulär sjukdom
• Adsorptionsmekanismer för innovativa restproduktbaserade sorbenter
Malmö universitet:
• Den extracellulära lipidstrukturens påverkan på hudens barriärfunktion
• Reversibla självorganiserande monolager (rSAMs) för antikroppsfri rening och ultrakänslig och snabb in situ-detektion av virus
Högskolan Väst:
• LEADS: LEda Digitalisering i Skolan