Utvärdering presenteras: 10 år som KK-miljö

Idag finansierar KK-stiftelsen KK-miljöer vid Högskolan i Skövde, Högskolan Halmstad, Mittuniversitetet, Jönköping University och Högskolan Väst. En omfattande utvärdering har nu genomförts av de tre miljöer som funnits i 10 år vid Högskolan i Skövde, Högskolan i Halmstad och Mittuniversitetet. Resultatet presenteras vid ett frukostseminarium den 21 maj.
Foto: Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde och Mittuniversitetet.

Inbjudan 2021-04-29

Datum: 21 maj
Tid: 08.00-09.00. Representanter från KK-stiftelsen finns kvar 30 minuter efter utsatt tid för att svara på frågor.
Plats: Digitalt via Zoom
Anmäl dig till frukostseminariet här
Länk till deltagande kommer med bekräftelse på anmälan.
Dela gärna inbjudan både internt och externt med samverkande näringsliv.

——–

Program
Välkommen och inledning
Stefan Östholm, ansvarig analys och utvärdering, KK-stiftelsen

Presentation av programmet KK-miljöer
Margareta Stark, programansvarig, KK-stiftelsen

Presentation av utvärderingen
Torben Bundgaard Vad, DAMVAD Analytics

Paneldiskussion: 10 år som KK-miljö
Anders Fällström, rektor, Mittuniversitetet
Stephen Hwang, rektor, Högskolan i Halmstad
Lars Niklasson, rektor, Högskolan i Skövde
Gunnar Svedberg, ordförande expertgrupp för KK-miljöer
Mattias Jarl, programansvarig, KK-stiftelsen

Avslutning
Eva Schelin, vd KK-stiftelsen, och Stefan Östholm, ansvarig analys och utvärdering KK-stiftelsen

Mer information

Pressmeddelande Utvärdering av starka miljöer vid Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde och Mittuniversitetet

Om KK-miljöer

KK-stiftelsens stöd inom programformen KK-miljöer ger lärosätet möjlighet att långsiktigt och systematiskt arbeta med strategistyrd utveckling av kompletta miljöer där forskning och utbildning på avancerad nivå och forskarnivå samspelar. Samtliga programformer hos KK-stiftelsen kan utnyttjas för att stärka både forskning och utbildning inom miljön. Arbetet inom KK-miljön ska stödjas av ett kvalitetssäkringssystem och ske i nära samverkan med företag.
Inom programmet är det inte bestämt hur mycket pengar som en miljö får utan det beror på lärosätets strategiska riktning, kapacitet och ambition. En årlig verksamhetsplan bedöms, beslutas och följs upp under programmets 10-åriga resa. Det lärosäte och dess ledning som ansvarar för miljön förväntas under programtiden utveckla en hög förmåga att strategiskt välja ut och utnyttja stiftelsens programformer utifrån deras bidrag till utvecklingen av kompletta akademiska miljöer.