Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling söker analytiker

Vill du arbeta med nyttiggörande av forskning och kompetensutveckling? KK-stiftelsen söker analytiker med fokus på nyttiggörande

Vetenskaplig kvalitet jämte nytta för näringslivet genomsyrar de projekt KK-stiftelsen finansierar. Vi vill nu få en djupare förståelse för hur företagen stärker sin konkurrenskraft genom att samverka och samproducera kunskap tillsammans med högskolor och universitet. Vill du hjälpa oss att bli ännu bättre på att stödja en långsiktig och hållbar konkurrenskraft för Sverige?

Rollbeskrivning och arbetsuppgifter

Som analytiker med fokus på nyttiggörande driver du vårt arbete för att bättre förstå vad nyttiggörande av forskning och kompetensutveckling innebär och hur det kan analyseras, följas upp och främjas. Du analyserar och utvärderar hur stiftelsens verksamhet bidrar till nyttiggörande idag och tar initiativ till åtgärder för att nyttiggörandet ska öka. Tillsammans med våra handläggare vidareutvecklar du stiftelsens forsknings- och utbildningsprogram så att de främjar ett ökat nyttiggörande i samhället. I arbetet ingår att ha kontakt och dialog med de 22 lärosäten som kan söka medel hos stiftelsen samt deras företagspartners. Du ingår i vår enhet för analys och utvärdering, men du kommer också att arbeta nära med andra delar av kansliet.

Viktiga frågeställningar att arbeta med är:

  • Vad innebär nyttiggörande? För företagen? För lärosätet? För det omgivande samhället?
  • Hur resonerar företagen när de går in i samproduktion med lärosäten?
  • Hur främjas kvalitet och ömsesidig nytta i samproduktionen av forskning och näringslivsrelevant utbildning?
  • Hur följer företagen upp effekterna av nyttiggörandet på kort och lång sikt?
  • Hur ska vi på KK-stiftelsen följa upp nyttiggörandet?
  • Hur kan vi utveckla vårt erbjudande samt stötta lärosäten att stärka nyttiggörande och höja innovationsgraden inom forsknings- och utbildningsområdet?

Resor, framförallt inom Sverige, förekommer.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en bakgrund från näringslivet och förstår dig på forskningsfinansiering. Du har en akademisk utbildning på lägst masternivå och minst 5 års yrkeserfarenhet. Du har god analytisk förmåga och vana av att arbeta med analyser och utvärderingar. Du kan på ett systematiskt sätt analysera effekter av samverkan och även diskutera med företag och lärosäten hur samproduktion kan stärka båda parter. Du är en god skribent och bra kommunikatör på såväl svenska som engelska och du känner dig hemma i både den akademiska världen och i näringslivet.

Personliga egenskaper

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som har ett starkt driv och engagemang och kan omsätta idéer till handling. Kunskap, nyfikenhet och kreativitet är ord som beskriver dig och ditt arbete. Som analytiker har du flera parallella och varierande arbetsuppgifter. Du behöver därför ha god förmåga att på egen hand prioritera och växla mellan olika frågor, samt arbeta effektivt både självständigt och i grupp.

Om oss

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling finansierar forskning och kompetensutveckling vid 22 av Sveriges högskolor och nya universitet, när det sker i samverkan med näringslivet. Stiftelsen verkar för att de lärosäten som finns i målgruppen ska bygga internationellt konkurrenskraftiga och väl sammanhållna forsknings- och utbildningsmiljöer, arbeta långsiktigt kring strategisk profilering och öka samarbetet mellan akademi och näringsliv. Stiftelsens kansli ligger i centrala Stockholm och för närvarande är vi 14 anställda.

Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid. Vi tillämpar 6 månaders provanställning.

Har du några frågor om rekryteringen är du välkommen att kontakta Stefan Östholm, ansvarig för enheten för analys och utvärdering eller vd Eva Schelin. Representant för SACO är Margareta Stark 0737-12 81 41.

Skicka din ansökan i form av personligt brev och CV till rekrytering@kks.se, med ärendemening ”Ansökan analytiker 2021”. Sista ansökningsdatum är 7 mars.

KK-stiftelsen har gjort medieval för denna rekrytering. Vi undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.