Välkommen till KK-stiftelsens höstlansering

KK-stiftelsens höstlansering äger rum den 20 september. Här kan du följa direktsändningen av eventet.

Datum: 20 september 2022
Tid: 13.00 – 15.30 med efterföljande mingel
Plats: Westmanska palatset, Holländargatan 17, Stockholm
Anmälan fysiskt deltagande: STÄNGD

Vi presenterar utlysningar av sex program och vad som är nytt i den här ansökningsomgången. Vi ger också tips om hur du bäst lyfter fram styrkorna i en projektansökan och några företag berättar om deras erfarenheter av samverkan. 

Missa inte heller att lyssna på ett samtal om kompetensförsörjning och hur KK-stiftelsens särskilda utlysning Kompetens för näringslivets klimatomställning kan spela in. Bland annat kommer regeringens samordnare Peter Larsson att dela med sig av erfarenheter från företagsexpansionen i norr. 

Efteråt finns det möjlighet att ställa frågor och framförallt mingla med KK-stiftelsen och inbjudna deltagare. Lanseringen kommer också att webbsändas och kan följas direkt på vår hemsida www.kks.se. 
Varmt välkommen!

Program 

13.00 Välkommen 
Eva Schelin, vd, KK-stiftelsen

Utveckling av starka miljöer 
– så används våra program som byggstenar
Malin Henningsson, handläggare, KK-stiftelsen
Andreas Larsson, vicerektor för samverkan, innovation och entreprenörskap, Blekinge Tekniska Högskola

13.20 Presentation av sex program
Forskningsprogrammen HÖG, Synergi och Forskningsprofiler
Gabriel Granström, programansvarig, KK-stiftelsen
Yvonne Fors, programansvarig, KK-stiftelsen
Mattias Jarl, programansvarig, KK-stiftelsen
Cajsa Lundberg, vd, Lundbergs Pressgjuteri 

Utbildningsprogrammen Avans, NU och Expertkompetens
Petter Zirath, programansvarig, KK-stiftelsen
Maria Dollhopf, programansvarig, KK-stiftelsen
Tehseen Aslam, vicerektor för samverkan, Högskolan i Skövde

Bensträckare  

14.30 Sveriges kompetensförsörjning behöver en rejäl skjuts
Sveriges övergripande klimatpolitiska mål är att nettoutsläppet av växthusgaser inom landet ska vara noll år 2045. För att uppnå målet och klara klimatomställningen behöver företagen ökad tillgång till rätt kompetens. Vilka är de största utmaningarna i kompetensförsörjningsarbetet? Vad krävs av företagen, har de råd att kompetensutveckla redan yrkesverksamma? Och hur ska lärosätena ta fram relevanta kurser? Hur skapas samverkan, inte bara mellan lärosäten och företag, utan även med regioner och kommuner? 

I samtalet deltar 

• Helena Jerregård, vicerektor samverkan, Mälardalens universitet
• Peter Larsson, regeringens samordnare för frågor om samhällsomställning vid de stora företagsetableringarna i Norrbotten och Västerbotten
• Nils Gunnar Vågstedt, Head of Research & Innovation, Scania
• Mattias Jarl, programansvarig, KK-stiftelsen

15.15 Avslut och sedan mingel
Eva Schelin, vd KK-stiftelsen, rundar av och sedan blir det mingel.