”Närheten till forskning avgörande för Telenor i Karlskrona!”

Tillgången till kompetens och forskning – samt närheten till flygplats. Det är två avgörande skäl för om Telenor Sverige ska utvecklas i Karlskrona. Samarbetet med Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en strategiskt viktig satsning för en av länets största arbetsgivare.

Ur KK-stiftelsens verksamhetsberättelse 2014:


Det har varit en stor omställning för medarbetarna på Telenor Sveriges anläggning i Karlskrona då man gått från produktion till produktutveckling. Allt från kundtjänst till IT-drift har lagts ut på entreprenad. Stora globala företag, som det amerikanska it-tjänsteföretaget CSC, har på plats i Karlskrona tagit över den löpande produktionen.

– Vårt fokus är nu att utveckla tjänsterna och produkterna. Det innebär att vi måste höja kompetensen hos våra befintliga medarbetare och rekrytera nya med annan kompetens. Dessutom behöver vi tillgång till forskning och utveckling. Inom alla dessa områden har vi glädje av samarbetet med BTH.

Det berättar Martin Petersen, divisionschef produkt och IT på Telenor Sverige, vars anläggning är granne med BTH. Kontakterna med lärosätet har de senaste åren fördjupats som en följd av den omställning Telenor Sverige genomgått.

Martin Petersen, Telenor. Fotograf: Johan Olsson

Telenor är en av de största mobiloperatörerna i världen. Verksamheten i Sverige omfattar, förutom mobiltjänster, även fast och mobilt internet samt TV-tjänster. Telekombranschen har gått från att ha tagit betalt för rösttrafik till att ta betalt för datatrafik.

– Ingen marknad är den andra lik och ansvaret för att utveckla tjänsterna och produkterna i Sverige ligger här, framhåller Martin Petersen.

Klarar konkurrensen

Han berättar att Telenor gjorde en utvärdering av en handfull universitet och högskolor när man sökte samarbetspartners – och valet föll på BTH.

– Det handlar inte om att vi är grannar. Sedan tidigare hade BTH en mycket bra kompetens mot telekom och it-utveckling. En profil som matchade våra krav, inte minst på mjukvarusidan.

Telenor Sverige och BTH tecknade häromåret ett samarbetsavtal kring allt från gemensamma labbmiljöer, praktikplatser, uppdragsutbildning och
examensarbeten till gemensamma forsknings- och innovationsprojekt. Bland annat deltar Telenor i uppbyggnaden av forskningsprofilen Big Data – som startats med stöd av KK-stiftelsen.

– Det finns många fördelar med att samarbeta med en liten och profilerad högskola som BTH, menar Martin Petersen. Det går snabbt att komma igång med projekt tack vare att det är en liten flexibel organisation.

– Forskarna på BTH är intresserade av verkliga problem, inte gårdagens och inte de som dyker upp i morgon. Man vill in i verksamheten – jobba med de frågor och utmaningar som industrin har i dag.

Martin Petersen erkänner att det finns tillfällen då han och forskarna har lite olika tidshorisonter.

– Ett år är lång tid för mig men inte för en forskare. Men det går att lösa, och i tillämpad forskning går det att ta sig fram steg för steg. Vi har också respekt för att forskarna måste uppfylla de krav som ställs i forskarvärlden och att publicera.

Inom forskningsprofilen Big Data ingår Telenor i flera delprojekt. Ett är av särskilt intresse: Styrning och användning av data.

– Att gå in i ett forskningssammanhang med andra företag är nytt för oss. Men det har inte varit några problem.

Telenor Sverige i Karlskrona har cirka 500 anställda, och lika många arbetar hos de underleverantörer som finns runt företaget. Som en följd av samarbetet med BTH har Martin Petersen också en rad aktiviteter på gång för att säkra rekryteringen av medarbetare med rätt kompetens. Det rör sig om allt från studentarbeten och praktikplatser till examensarbeten.

Forskning och flygplats!

– Det finns många fördelar med att finnas i Karlskrona. Vi har mindre personalomsättning och medarbetarna stannar längre hos oss. Men avgörande för att vi ska kunna vara kvar här är närheten och tillgången till kompetens och forskning – och flygplats. Kan BTH förse oss med bra medarbetare och forskning är det ett stort mervärde.