Våra program

KK-stiftelsen erbjuder tio program för projektstöd. Vi för en kontinuerlig dialog med lärosäten, branschorganisationer och näringsliv för att utveckla relevanta och träffsäkra programformer, och utforma utlysningar i enlighet med denna dialog.

Programmen är utformade för att bidra till att strategiskt bygga kompletta och internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och utbildningsmiljöer på lärosätena.

Du hittar beskrivningar av varje program i menyn.