Expertkompetens – vidareutbildning för yrkesverksamma högutbildade

Rätt kompetens är avgörande för företagens överlevnad och Sveriges konkurrenskraft. Med KK-stiftelsens program Expertkompetens kan lärosäten och näringsliv tillsammans skräddarsy flexibla kurser för redan yrkesverksamma, utifrån de starkaste forskningsmiljöerna.

Globaliseringen, digitaliseringen, krav på hållbar produktion och ökad resurseffektivitet är några av utmaningarna som svensk industri står inför idag. Detta skapar samtidigt stora möjligheter för den som kan anpassa sig till den nya verkligheten. Redan yrkesverksamma måste kontinuerligt kompetensutvecklas inom relevanta områden, för företagens både överlevnad och konkurrenskraft, samt för den egna framgången på arbetsmarknaden. Kompetensutveckling är därför inte en lösning enbart när krisen är ett faktum. En allt större andel högutbildade på företagen, gör dessutom att formerna för kompetensutveckling måste utvecklas.

Foto: Bryne AB (som medverkat i Expertkompetensprogrammet Gjutmagistern)

– Vårt program Expertkompetens tar sin utgångspunkt i de starka forskningsmiljöerna vid lärosätena, och skapar en länk mellan forskning, utbildning och nytta för företagen, säger Olle Vogel, programansvarig på KK-stiftelsen. Lärosätena får tillsammans med företag möjlighet att utveckla och genomföra skräddarsydda utbildningar – på minst avancerad nivå – som baseras på den senaste forskningen, anpassade utifrån företagens behov och de anställdas kompetens.

Vid Jönköping University finns exempelvis en av de starkaste forsknings-miljöerna i Europa inom gjutning. De driver ett 50-tal forskningsprojekt och alla projekt har kontakt med olika företag. Med ekonomiskt stöd från KK-stiftelsen genomförs nu Expertkompetensprogrammet Gjutmagistern 3.0, som är världens första nätbaserade magisterutbildning inom gjutning.

– Vi uppgraderar en hel bransch genom kompetensutveckling och bredare spridning av aktuell forskning, säger Mats Jägstam, prorektor på Jönköping University.

Lyfter hela organisationen

Programmet utvecklades i samarbete med bland annat SKF, Scania, Husqvarna, Bryne, Lundbergs pressgjuteri och Volvo Group Trucks. Därmed blir utbildningarna direkt relevanta för företagen:

– Det är ett utmärkt sätt att komma vidare i sitt yrkesliv att läsa denna utbildning, säger Tomas Medin, Gjuterichef på Volvo Powertrain, om Expertkompetensprogrammet Gjutmagistern 3.0. Medarbetare som har gått utbildningen sprider kunskapen vidare. Det lyfter hela organisationen.

Volvo Powertrain är Sveriges största gråjärnsgjuteri och Volvos internleverantör av cylinderblock och cylinderhuvuden till tunga dieselmotorer.

Gjutmagistern är ett bra exempel på hur kompetensutvecklingen tar sin utgångspunkt i den aktuella forskningen. Starka forsknings- och utbildningsmiljöer utvecklas ständigt, vet var forskningsfronten befinner sig och vad som kommer att vara viktigt tre till fem år fram i tiden. I Expertkompetensprogrammen får företagen möjlighet att ta del av denna kunskap, som är anpassad till dem.

– Programmet förutsätter en nära koppling till forskningsfronten, säger Olle Vogel på KK-stiftelsen. Miljön måste vara riktigt vass, ha kritisk massa, veta vad som är viktigt på sikt, bidra med längre perspektiv och vara drivande i sakfrågan.

Samproduktionen utvecklar

Samtidigt tillför näringslivet, både under kursutvecklingen och i programmen, kunskap, erfarenheter och nya frågeställningar, som kan leda till nya forsknings-frågor för högskolan eller att de tar in delmoment i de ordinarie utbildningarna.

– Det är samproduktionen av utbildningen som gör programmet så värdefullt för båda parter, säger Olle Vogel.

Inom Expertkompetensprogrammet består de enskilda utbildningarna av olika mindre kurser, så kallade moduler. Kurserna ska vara flexibla och tillgängliga på nätet, så att kursdeltagarna kan kombinera sin kompetensutveckling med ordinarie arbete. Därför går kurserna normalt inte på högre fart än 25 procent. Samtidigt måste dessa studenters förkunskaper kunna valideras, så att den yrkesverksamma studenten kan följa de kurser som den har förkunskaper till.

* Ca 2500  personer från 350 olika företag  har fram till och med sommaren 2020 deltagit i kurserna som utvecklats genom KK-stiftelsens program Expertkompetens (i sin nuvarande form). Över 150 företag har medverkat i kursutvecklingen.

* Ett 100-tal av kursdeltagarna har kommit från andra länder.

* Inom programmet finns  för närvarande sju projekt beviljade i Steg 2:

• PROMPT – Professionell masterutbildning i mjukvaruutveckling.
• Sociala medier och webbteknologier för innovation och tillväxt.
• ProdEx – Expert i produktionsteknik.
• SMARTER – Smart Industri med Autonoma och Intelligenta System
• PREMIUM – Kunskapsintensiv och innovativ produktionsutveckling
• ISE – Improving value creation through service education
• Data-driven tjänsteutveckling: avancerad utbildning för yrkesverksamma

Exempel på avslutade projekt är:
• Expertkompetens för hållbart träbyggande
• Gjutmagistern 3.0

* Programmet utlyses årligen. Steg 1, som är en öppen utlysning, utlyses på hösten. Steg 2 riktas till projekten i Steg 1.

Rapport av Dan Hjalmarsson, december 2016: