GRASCA – första företagsforskarskolan inom humaniora

I november 2015 invigdes en företagsforskarskola inom uppdragsarkeologi.

– Vi ska förändra vad arkeologi betyder i samhället. Det ska vi göra i samverkan med framgångsrika företag och KK-stiftelsen, säger professor Cornelius Holtorf vid Linnéuniversitetet, föreståndare för GRASCA.

Ur KK-stiftelsens årsredovisning 2015:

Syftet med GRASCA (Graduate School in contract Archaeology) är att bedriva samhällsrelevant arkeologisk forskning och utveckla nya användningsområden för arkeologin. Forskarskolan finansieras av KK-stiftelsen, Linnéuniversitetet och de medverkande företagen; Kalmar läns museum/ Museiarkeologi Sydost, Bohusläns museum, Jamtli i Östersund och Studio Västsvensk Konservering.

– GRASCA är ett unikt projekt och det finns inget liknande i Sverige eller i Europa. Företagsforskarskolan kommer att få stor betydelse för framtidens uppdragsarkeologi, säger Kristian Kristiansen, styrelseordförande för GRASCA.

Till vardags är Kristian professor i arkeologi vid Göteborgs universitet och har stor erfarenhet av nationellt och internationellt samverkansarbete.

I Sverige finns ett 40-tal kommersiella företag som gör arkeologiska utgrävningar, så kallad uppdragsarkeologi. När exempelvis Trafikverket planerar för en ny väg behöver sträckningen av den nya vägen granskas och godkännas av Länsstyrelsen. En del av granskningen innefattar då ofta en arkeologisk utgrävning för att identifiera och dokumentera eventuella arkeologiska fynd och det görs av arkeologiföretagen. Initialt antas ett tiotal doktorander till denna 5-åriga forskarskola. Samtliga forskarstudenter kommer att vara anställda vid medverkande företag, och presenterade vid invigningen i november sina ämnen. KK-stiftelsen bidrar med 14,4 miljoner kronor.

– Detta är den första forskarskolan inom humaniora som vi finansierar, säger Linda Assbring (fd Gustavsson), programansvarig på KK-stiftelsen. Vi hoppas att Linnéuniversitetets samverkansarbete ska inspirera andra forskargrupper inom humaniora att se möjligheterna med programmet.