KK-stiftelsen mångmiljonsatsar i forskarskola för hållbara städer

Högskolan i Gävle beviljas tillsammans med Högskolan Dalarna och Mälardalens högskola 25,9 miljoner kronor för att starta forskarskolan Future-Proof Cities, med fokus på hållbar stadsutveckling. Med näringslivets insatser omfattar forskarskolan drygt 50 miljoner kronor.

- Detta är en viktig satsning för att både akademi och näringsliv ska kunna bidra till att lösa de problem och utmaningar som samhället står inför, säger Linda Assbring, chef för programverksamheten på KK-stiftelsen.

(2019-12-19)

År 2050 väntas nära 70 procent av världens befolkning bo i städer, och även Sverige är ett land med växande befolkning och en stark urbanisering. Det ställer nya krav på att bygga städerna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt. I forskarskolan Future-Proof Cities samlar nu tre lärosäten i en unik satsning sin professionella kunskap om stadsutveckling för att utveckla våra städer till klimatsmarta, levande, hälsosamma och trygga platser.

– KK-stiftelsen ställer som krav att forskarskolan ska bedrivas i samproduktion med näringslivet, säger Linda Assbring. Näringslivet ska gå in med minst lika mycket som vi bidrar med. Future-Proof Cities bygger därför på en samhällsdialog där akademin i samverkan med näringslivet och samhällsplaneringen, direkt kan implementera lösningar för en hållbar stadsutveckling.

Forskarskolan kommer att prioritera stadsutveckling i medelstora städer, såsom Gävle, Eskilstuna och Borlänge.

– Här är urbaniseringen också väldigt stark, men mycket av forskningen har hittills handlat om de stora städerna, säger Stephan Barthel, forskningsledare vid Högskolan i Gävle. Vid Högskolan i Gävle bedrivs spetsforskning för en mer hållbar stadsutveckling och forskarskolan kommer att få stor betydelse för att sprida och skapa ny kunskap i samarbete med näringslivet.

Genom 12 doktorandprojekt kommer kommunernas planering mot en hållbar stadsutveckling att stärkas i regionerna. Doktoranderna, centrum för denna samverkan, planeras att vara anställda inom näringslivet, medan forskningshandledarna finns vid berörda lärosäten.

Följande organisationer har redan bestämt sig för att medverka: Borlänge Energi AB, Gästrike vatten AB, Gävle Stadshus AB, Stora Tunabyggen AB, Fastigheters AB Hushagen, AB Samarkand, Eskilstuna Kommunfastigheter AB, Mälarenergi AB och ABB AB.